top of page
AS_180842978_2500x1667_K30.jpg

UTREDNING OCH FÖRÄNDRINGSLEDNING

Magnus Lewrén AB är ett konsult- och utbildningsbolag med fokus på skräddarsydda lösningar för utredning och förändringsledning inom affär, verksamhet samt organisation. 

 

UTREDNING OCH ANALYS

PROJEKTLEDNING OCH GENOMFÖRANDE

Jag hjälper er med utredning och analys samt projektledning och genomförande. Uppdrag kan innehålla båda delar men är inget krav, delarna kan väljas separat.    

 

  • Utredning och analys. Uppdrag startar med en förstudie för att samla in information samt
    analys av information. Därefter presenteras möjligheter och identifierade brister samt förslag till åtgärder. Syftet med förstudie är att förstå behov, orsak och symtom. Vad ska göras, varför och vilket förutsättningar finns det till utveckling och förändring?


    Tar man inte tiden att göra rätt från början behöver man ofta lägga tid på att göra omtag i ett senare skede. Ofta kan merarbete undvikas genom att lägga mer tid i analysfasen.

    Analysfasen liknar i mångt och mycket ett revisionsarbete mot exempelvis en ISO-standard. Skillnaden ligger i innehållet. Revision mot en standard kan liknas med en bilbesiktning. Den säkerställer en viss lägstanivå. Våra projekt kan innehålla delar för att höja lägstanivå men fokus ligger på utveckling. Istället för att besiktiga bilen är syftet att trimma bilen. För att lyckas tittar vi på aspekter som driver utveckling och samtidigt passar in i helheten. Detta innebär att analys behöver ta hänsyn till såväl affär, verksamhet och organisation på samma gång. 
     

  • Projektledning och genomförande. Den andra delen i uppdrag handlar om att dra nytta av möjligheter samt åtgärda brister. Medvetenhet är bra men förändring behöver drivas för att ge resultat. Innehåll och åtgärder kan handla om allt från affärsmodellering, innovation, processutveckling och systemutveckling men även beslutsstöd, färdighetsutbildning, konflikthantering, förbättra samarbete och kultur, till ledarskapsprogram.

 

SKRÄDDARSYTT

Det finns gemensamma nämnare men alla arbetsplatser, verksamheter, situationer och personer är unika. För att maximera möjligheter till framgång skräddarsys alla lösningar för att passa er. 

KONTAKT

Inga uppdrag är för stora eller små. Ta kontakt för bokning av mötestid.

 

Magnus Lewrén

Utredare. Facilitator. Utbildare. 

 

bottom of page