AS_376858767_1600_501_K50.jpg

Grupputveckling

Alla arbetsplatser brottas med liknande utmaningar. Bara 14 procent av medarbetare är engagerade, 75 procent är oengagerade och 11 procent avigt inställda (Gallup). Genomsnittlig sjukfrånvaro per anställd är 9,6 dagar per år och 46 procent av alla sjukskrivningar har kopplingar till psykisk ohälsa (Försäkringskassan). Hög nivå av stresshormon i kroppen sänker produktiviteten med 9 procent och sömnbrist sänker produktivitet med 12 procent (Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet). 70 procent av alla chefer misslyckas i sitt uppdrag på grund av urspårningsbeteenden (P. Hogan). Majoriteten av alla grupper är inte maximalt effektiva eller engagerade (W. Schutz).

Fakta

Gruppers utvecklingsresa

Områden som mål, syfte, roller, struktur och delegering är avgörande för att åstadkomma resultat. Men även när detta finns på plats garanterar det inte effektivitet och engagemang. Anledningen är på grund av den sk "mänskliga faktorn". 

 

Grupper går genom tre förutsägbara utvecklingsfaser: Tillhörafas. Konfliktfas. Samhörighetsfas. Majoriteten av alla grupper fastnar i den sk "konfliktfasen" vilket bl.a. känns igen utifrån oförmågan att kommunicera på ett rakt sätt. Man är medveten om elefanterna i rummet (utmaningarna) men man pratar inte med varandra på ett tillräckligt bra sätt för att kunna hantera dessa. Det är först när gruppen når den sk "samhörighetsfasen" man är effektiv på riktigt.  

 • Strukturerad utveckling av grupper innebär en acceleration mot samhörighetsfasen.

 • Metoden är repetitiv och ger förutsägbara resultat.

Program

Utvecklingsprogrammet består av fyra moduler. Varje modul tar en halv dag att genomföra och genererar ett kraftfullt lärande. Modulerna kan genomföras sammanhängande under två heldagar eller genomföras separat. under en längre period. 

 1. Beteende och kommunikationsmönster.

 2. Öppenhet, försvar och samarbete.

 3. Relationer och konflikt.

 4. Beslutskvalité och effektivitet.

Pris

 • Halvdag / st: 15 000 (exkl moms).

 • Heldag / st: 25 000 (exkl moms).

 

Beställare står för 

 • Kostnader som härör till lokaler, kost, fika och logi.

 • Kostnader för transport och transporttid.

Antal personer

 • Lämpar sig för grupper mellan 4-12 personer.

Kunder

KundLoggorSvartVita_2.gif

Magnus Lewrén

Erfarenhet från sex branscher och 30 år i roller som generalist, specialist och chef varav 20 år med fokus på lärande och organisationsutveckling. Specialist inom kommunikation, samarbete och personlig utveckling. 

Utbildningar bl.a.

 • Executive MBA.

 • PolMag.

 • Process Management.

 • Project Management.

 • International ICF coach (ACC/PCC).

 • The Human Element facilitator.