Anpassat

Skräddarsydda upplägg​

Skräddarsydd utbildning och utveckling för grupper, ledningsgrupper och arbetsplatser.

Exempel på upplägg: Samarbete

Det är ofta självförklarande vad man arbetar med på en arbetsplats men inte lika självklart hur man arbetar. Genom att gemensamt som grupp gå igenom ett strukturellt förhållningssätt till samarbete och delegering är det möjligt att skapa förutsättningar för effektivitet, trivsel och hållbarhet.

 • 2 timmar. F2F uppstartsmöte med grupp. Introduktion och workshop med förtydligande av fördelar och nackdelar på kort och lång sikt med innevarande sätt att arbeta.

 • Självstudier i digital utbildning Samarbete, delegering och arbetsmiljö

 • 1/2 dag workshop i helgrupp. Workshop och applicering av kunskap från självstudier på problemlösning av innevarande arbetssätt. Generera förändringsförslag, ansvarsfördelning och tid för genomförande.

 • 1 timma F2F uppföljning.    

Exempel på upplägg: Ledningsgrupper

En ledningsgrupp finns till för att koordinera och säkerställa utförandet av det operativa ansvaret i en verksamhet vilket innebär att det finns konkreta områden att säkerställa (se lista nedan). Samtidigt är ledningsgruppen även en grupp vilken behöver medveten utveckling för att kunna maximera sin potential. Stöd för att arbeta fram lösningar kring operationella fokusområden behöver inte separeras från tillfällen med grupputveckling. Det finns fördelar med att genomföra dessa vid samma tillfälle. 

 • 2 timmar. F2F uppstartsmöte med grupp. Introduktion och workshop för att skapa en samsyn kring utvecklingsaktivitet samt att förtydliga operationella fokusområden att arbeta med. 

 • 2 heldagar grupputveckling och workshop kring operationella utmaningar.

 • 2 timmar uppföljning F2F.

  

Fokusområden för ledningsgrupper att säkerställa:

 • Tydliggöra affären, mål och strategi.

 • Vad adderar värde? Vad måste göras? Vad är överflödigt?

 • Struktur för uppföljning, kontroll och KPI.

 • Ledningsgruppens syfte.

 • Roller och ansvar.

 • Säkerställa beslutskvalité.

Blended learning

Alla digitala utbildningar vilket erbjuds via hemsidan kan användas som del i ett anpassat upplägg. Vid dessa tillfällen kombinerar vi F2F tillfällen med digitala utbildningar och webinarier. Denna form av "blended learning" skapar effektiv utbildning/utveckling och är samtidigt både tid- och kostnadseffektivt.

Kontakt

Ta kontakt för fri konsultation kring era behov. Möts era behov bäst med organisationsutveckling kan vi berätta mer om olika lösningar. Möts era behov bäst av andra typer av lösningar vilket vi inte har kommer vi att rekommendera er vidare.