Analytics_2500x679_K30.jpg

BEHOVSANALYS

RÄTT SAK PÅ RÄTT SÄTT

Resultat och framgång fås av att göra rätt sak på rätt sätt. Detta innehåller förmågan att fatta rätt beslut och förmågan att utföra beslut. 

 

Många problem kan härledas till två orsaker:

 

  1. Agerande utan eftertanke eller

  2. Att fastna i analys för länge utan att agera

Omedvetenhet, partiskhet, informationsbrist och exempelvis negativ påverkan av känslor leder i alla organisationer till att felaktiga beslut både fattas och genomförs. Systematiserade arbetssätt är lösningen för att hantera utmaningar kopplat till beslutsfattande.

 

Generell beslutsanalys

Förbättringsarbete är något alla organisationer ägnar sig åt men inte alltid systematiskt eller kontinuerligt. I många brancher är det ett måste att uppvisa att man arbetar med standardiserade arbetssätt dvs systematiskt kvalitetsarbete (mer om systematiskt kvalitetsarbete här). Kraven gäller inte alla branscher men även där krav saknas finns alltid behovet av att kunna fatta rätt beslut. Generell beslutsanalys är en metodik vilket kan användas i alla typer av verksamheter. 

  1. Målsättning: Förbättring.

  2. Kartläggning och utredning.

  3. Välj område att förbättra.

  4. Arbeta fram lösningar.

  5. Implementera och få resultat.

  6. Utvärdera och upprepa!

En fördel med att använda utomstående konsult för behovsanalys är rutin och erfarenhet i kartläggning vilket säkerställer både kvalitet och tempo.  En annan fördel är att utomstående konsult inte är färgad av aspekter som kultur, relationer och internpolitik vilket är ett fördel när en opartisk analys skall göras.