Chefscoachning

Maximera din potential i rollen som chef

Coachning och stöttning till chefer för att uppnå mål och maximera din yrkesmässiga potential. 

 

Vanliga fokusområden

  • Stöttning i hantering av ny roll.

  • Karriärutveckling.

  • Stakeholder management och förhandlingsteknik.

  • Hantera stress, motivationsbris och balans i livet.

  • Personlig utveckling. 

  • Besvärliga medarbetare.

  • Stöd och strategi inför svåra samtal.

Du får ett upplägg som är anpassat till dig, dina förutsättningar, ambition och möjligheter.

 

  • Coachprogram på 5 -10 tillfällen.

  • 60 - 120 min / tillfälle.

  • 1500 SEK/tim (exkl moms).

Kontakt

Ta kontakt för kostnadsfritt första samtal. 

 

Hur fungerar coachning?

Du känner säkert till att coachning handlar om att ställa frågor. Det är en beskrivning på en del av innehållet men vad handlar dessa frågor om och varför? Ett sätt att förklara coachning är att titta på hur vi förstår vår värld. Vi ser inte världen som den faktiskt är utan som vi är. Detta beror på att allt du upplever, all information du tar in via dina sinnen bearbetas, sorteras och tolkas på olika sätt. En del förvrängs, annat tas bort och en del hittar vi på. I slutändan är det inte världen vi beskriver utan vår egen upplevelse av världen, vår perception eller vår karta av världen.

När vår karta är liten ser vi färre möjligheter, bokstavligt talat. Detta händer exempelvis av sig själva om vi är under hårt press, överlastade och stressade. När vi är stressade får vi tunnelseende. Då kan vi bara fokusera på en begränsad mängd saker. När kartan är liten är vi mer rigida i motsatt till flexibla. När kartan är liten ser vi färre möjligheter än fler. När kartan är liten tenderar vi se världen utifrån ett något mer negativt perspektiv snarare än ett positivt perspektiv - glaset är mer halvtomt istället för halvfullt.  

 

I rollen som coach hjälper jag dig på olika sätt att förstå din karta och hjälper dig att göra den större, mer färgglad och nyanserad. När kartan är större kommer du automatiskt att se fler möjligheter än tidigare. När du ser fler möjligheter hjälper jag dig att mejsla fram mål som du vill uppnå, strategi för att komma framåt och en handlingsplan som gör mål till verklighet.

 

Det är lätt att sätta mål, ta fram strategi och en handlingsplan. Utmaningen ligger snarare i genomförandet. Det viktigaste verktyget som coach är inte frågor utan medvetenhet om att min karta av världen och mina personliga åsikter kan påverka dig negativt och indirekt krympa din karta. Därför kommer jag inte med råd, tips eller förslag på vad du ska göra det är snarare mentorskap. Istället hjälper jag dig komma fram till dina egna svar. När du genuint bestämmer själv, vet vad du vill och hur du ska göra för att nå fram då ökar både motivation och sannolikhet att du lyckas. 

Expandera din karta med coachning