top of page
AS_376858767_1600_501_K50.jpg

Coachande ledarskap

Coachande Ledarskap. Kapitel 1.
Coachande Ledarskap. Kapitel 1.
13:41
Spela video

Coachande Ledarskap. Kapitel 1.

Coachande Ledarskap. Kapitel 2.
13:54
Spela video

Coachande Ledarskap. Kapitel 2.

Coachande Ledarskap. Kapitel 3.
16:21
Spela video

Coachande Ledarskap. Kapitel 3.

Coachande Ledarskap. Kapitel 4.
18:12
Spela video

Coachande Ledarskap. Kapitel 4.

Coachande ledarskap

Ledarskap på lång sikt handlar inte om att skapa följare, det handlar om att skapa nya ledare. Det coachande ledarskapet stärker individers självledarskap och bygger självgående arbetsplatser. 

Resultatet av ett coachande ledarskap är: 

  • Mer självgående medarbetare.

  • Ökat driv.

  • Färre missförstånd.

  • Färre negativa konflikter.

  • Bättre relationer.

  • Tydligare målbilder.

  • Högre engagemang.

  • Mer motivation.

  • Högre kvalitet.

  • Tidseffektivitet.

Självgående

En målsättning för arbetsplatser från ett ledningsperspektiv är att de ska vara snabba, agila och mer självgående. För att detta ska ske behövs det medarbetare som tar ansvar, agerar proaktivt, driver på egen hand och leder sig själv och andra. En bieffekt med våra skolsystem och utformningen av våra organisationer är att de premierar hierarki, "stå i ledet" och invänta instruktion. Det finns fördelar med att organisera sig i hierarkier men en nackdel är att de även bygger passivitet.

 

Syftet med det coachande ledarskapet är att montera tillbaka och stärka individens förmåga att initiera, driva och genomföra på egen hand. Det coachande ledarskapet resulterar i självgående arbetsplatser med högre engagemang, färre missförstånd och högre produktivitet.

 

Dans

Som specialist utför du arbete, som chef arbetar du genom andra. Chef och följarskap går att likna med rollfördelning i en dans. Någon har rollen att leda dansen och någon har rollen att följa i dansen. Båda behövs, det är viktigt att samspelet blir bra för båda. Chefens huvudsakliga uppgift är att administrera utförandet av ett system, säkerställa och koordinera resurser och driva verksamheten framåt för att uppnå uppsatta mål. Ledarens uppgift är att hjälpa medarbetare att prestera i detta system, att dansen blir bra för alla.

Den bästa dansen uppstår när alla som dansar kan växeldra dvs de har förm&ari