Grupp.jpg

Coachning

Coachning och stöttning

Poängen med coachning är att maximera möjligheten till framgång. 

Alla behöver en coach!

Vi människor är alltför partiska för att kunna se förbi oss själva och förstå vårt eget bästa därför behöver vi hjälp. Ta vilken toppidrottare som helst. Alla har en coach som stöttar, utvecklar och utmanar oavsett hen heter Annika Sörenstam eller Tiger Woods. Det är ingen skillnad i yrkeslivet. Vill du nå resultat är en extern dedikerad  coach en bra hjälp på vägen.

Vanligt efterfrågade områden:

 • Balans i livet.

 • Motivation.

 • Karriärutveckling.

 • Relationer.

 • Konfliktlösning.

 • Affärsmannaskap.

 • Organisationsstrategi.

 • Rekryteringsstöd.

 • Stöd till chefer med medarbetare med mycket sjukskrivning.

 • Prioritering och time management.

 • Förstå och arbeta med "besvärliga personer".

 • Preppa för svåra samtal.

 • Förhandlingsstrategi och stöttning.

 

Varje coachtillfälle/session avslutas med en rad aktiviteter och utmaningar du genomföra till nästa tillfälle. Aktiviteterna är upplagda på ett sätt som garanterar att du lyckas vilket gör att resultaten är förutsägbara.  

Garanti.png

Kundgaranti

Som coach ber jag om lov att hjälpa dig för att uppnå dina mål. Tillåtelsen att få hjälpa till kräver tillit och godkännande från dig som "klient". Finns inte detta kan coachning aldrig lyckas. Därför är coachning detsamma som samarbete och det är viktigt med en bra matchning från bådas håll. Coachning handlar om att uppnå mål.

 

Vi kommer att prata om allt du vill ta upp men coachning är inte detsamma som exempelvis samtalsterapi. Coachning fokuserar på strategi och genomförande för att uppnå mål.

Jag är övertygad om innehållet och metoderna som används och erbjuder 100 procent garanti. Är du missnöjd utgår ingen betalning

Nästa steg

Nästa steg är att vi tar ett första möte. Första samtalet är förutsättningslöst och kostnadsfritt (ordinarie kostnad 1500 sek/tillfälle).

Ta kontakt genom att klicka på knappen och skicka ett mail. Inkludera ditt telefonnummer i mailet för förslag på mötestid. Första möte tar ca 30-90 minuter.

* Väntlista kan förekomma.