AS_376858767_1600_501_K50.jpg

DISC 80

DISC.jpg

Vilken DISC-profil har du och vad får det för konsekvenser?

 

DISC är ett sätt att beskriva ditt beteende och ditt sätt att kommunicera. Ursprunget kommer från den amerikanske forskaren William Marston som 1928 publicerade boken ”Emotions of Normal People”. Marston är utöver sitt arbete med DISC även känd som uppfinnare av lögndetektorn.

 

Syftet med DISC var att förstå och kategorisera personers beteende med syfte att bättre förutspå framtida beteenden och arbetsprestation. Marston menade att beroende på om man ser tillvaron som fientlig eller vänlig och om man anser att det är bäst att avvakta eller ta initiativ framträder fyra beteendemönster: Domians. Inflytande. Stabil. Analys.

Kritik

En vanliga invändning mot DISC är att det inte är ett personlighetstest. Detta är en helt korrekt. DISC har inga validerade kopplingar till personlighet. Den vetenskapligt accepterade personlighetsteorin är femfaktorsteorin och testet NEO-PI, även kallat femfaktorstestet.

Kritiken mot disc är missvisande. Disc-tester utger sig inte för att mäta personlighet utan mäter observerat beteende. Som test för att mäta observerade beteenden möter det uppsatta kriterier för test och testning.

Fördel med DISC

När du förstår dina beteenden bättre och hur de kan påverka andra och hur andra kan uppfatta dig kan du kommunicera smidigare och effektivare. Rapporten ger dig tips på olika aspekter att ha i åtanke i interaktionen med andra.

 

Högre förståelse kring sig själv ökar även förståelsen för andra människors sätt att vara. På så sätt får det även en positiv påverkan på relationer och samarbete.

 

Risken med att delar in personer i fack som disc-modellens fyra färger (röd, gul, grön, blå) ska balanseras mot att färger också är bra från ett kommunikativt perspektiv. Det är lättare och mindre eskalerande att säga ”ditt beteende är ganska rött nu” istället för att säga att någon är för dominant. Gör vi på det viset finns möjligheten att skratta åt det istället för att kommentarer och återkoppling leder till friktion och låsningar. Att prata om färger gör samtal mindre personligt samtidigt som poängen ändå går hem.

Fördjupat DISC-test 80 frågor

Är du intresserad av att veta mer om dina observerade beteenden och hur de kan uppfattas av andra gör det fördjupade disc-testet.

  1. Testet innehåller totalt 80 frågor.

  2. Efter testet får du ditt svar i form av rapport i pdf skickat till din mail.