top of page
AS_376858767_1600_501_K50.jpg

Förhandlingsteknik

Förhandlingsteknik informationsfilm
Förhandlingsteknik informationsfilm
04:02
Spela video

Förhandlingsteknik informationsfilm

1. Inledning
09:16
Spela video

1. Inledning

2. Förhandlingspositioner
09:58
Spela video

2. Förhandlingspositioner

3. Samarbeta. Tävla. Undvik.
10:23
Spela video

3. Samarbeta. Tävla. Undvik.

Förhandlingsteknik

Utbildningen i förhandlingsteknik ger positivt resultat, från dag ett. Du kommer veta hur du skapar expanderande samarbeten där alla får mer, hur du tävlar mot de som bara vill ha mer för egen del. Det kan visa sig att förhandlingsteknik är den mest lönsamma utbildningen du någonsin kommer att gå. 

Kärnkompetens

Livet före och livet efter förhandlingskunskap är sig inte lik. Vi förhandlar i snitt sju gånger per dag. Det är mer än 2500 gånger per år. Förhandling är mer än hus, bil, lön eller affärskontrakt. Du förhandlar om vem som sätter på kaffet om morgonen, du förhandlar om utrymme när du möter någon på trottoaren eller om skärmtid med barnen. När du har bättre förhandlingsteknik får du bättre resultat i förhandlingar redan från dag ett.

 

En utmaning med förhandling är att vi gör det på instinkt. De flesta har inte läst en bok om förhandling, inte gått en kurs och söker inte rådgivning. I alla interaktioner och förhandlingar finns det vägar som leder till fler möjligheter men det finns också vägar som leder färre möjligheter. Att förhandla utan kunskap och övning leder i högre utsträckning till onödig friktion, tävling samt att alla inblandade går miste om potentiellt värde. 

Förhandlingsteknik ger bättre resultat och efter utbildningen kommer du veta hur du skall göra för att maximera värde i alla förhandlingar.

Upplägg

Den digitala utbildningen innebär att du jobbar i egen takt och bygger dina färdigheter steg för steg.Utbildningen ger dig en djupare förståelse kring mänskligt beteende, motivation, samarbete, tävling, aggression och förhandlingsteknik.