Grupputveckling

Grupputveckling

Alla relationer och grupper går igenom samma utvecklingsresa. Inga grupper når maximal effektivitet av sig själv eller genom att "jobba ihop sig". Genom medveten utveckling når däremot grupper högre effektivitet med 70 procent säkerhet. Maximera er potential tillsammans med grupputveckling, skräddarsydd till era behov.

 

Forskningsbaserat

Utveckling av grupper baseras på den Amerikanska psykologen William Schutz banbrytande arbete kring gruppers effektivitet och psykologiska trygghet. Utveckling sker utifrån Schutz teorier FIRO, FIRO B och THE (The Human Element). Undertecknad är certifierad facilitator av ovanstående av Schutz company. 

Tillhöra

I början av ett nytt samarbete anstränger sig de flesta personer för att passa in. Oenighet och friktion når aldrig ytan för behov att tillhöra gruppen är prioriterade. Medveten anpassning gör att nya grupper och nya relationer är relativt effektiva.

Konflikt

Efterhand blir det alltmer ansträngande att upprätthålla en professionell yta och de flesta håller inte längre tillbaka med åsikter och beteenden. Den friktion som kommer till ytan gör att samarbete blir ansträngt. Friktion behöver inte ge upphov till synliga konflikter och öppna meningsskiljaktigheter, tysthetskulter är lika vanligt. Grupper går i och med detta över till konfliktfasen. För en grupp i konfliktfasen går mycket energi i fel riktning och på grund av det är man som grupp även relativt ineffektiv. 

 

Samhörighet

En effektiv grupp är en medveten och tillåtande grupp. Som grupp och individ är man medveten om sina styrkor, svagheter och olikheter och kan prata öppet om dessa. Gruppen är en säker miljö där man kan hantera friktion och meningsskiljaktigheter utan risk för att skillnader ska eskalera för långt och orsaka negativa konsekvenser på relationer.   

 

Innehåll och längd

En grupputvecklingen innebär att vi arbetar med självinsikt, transparens, egna val, relationskvalitet samt kommunikation och samarbete. Sammantaget innebär detta en medveten utveckling och förflyttning mot gruppfasen samhörighet. Utvecklingsaktiviteter kan genomföras på allt från en halv dag till flera heldagar fördelat över en längre tidsperiod. Ert upplägg beror på ert nuläge och ambitionsnivå. 

 

Digitala utbildningar

Alla digitala utbildningar som erbjuds via hemsidan kan användas som bas för anpassade utbildningar. Vid dessa tillfällen kombinerar vi F2F tillfällen med digitala utbildningar. Denna form av "blended learning" skapar mycket utveckling samtidigt som det är både tid- och kostnadseffektivt.   

Kontakt

Ta kontakt för gratis konsultation där vi har ett samtal om just grupputveckling är en bra väg fram för dig och din grupp/team och era behov eller om andra lösningar rekommenderas.