Grupputveckling

Syftet med grupputveckling är att nå högre effektivitet och må bättre tillsammans. Vi uppnår högre effektivitet genom att utveckla och stötta områden som: Mål. Syfte. Roller. Struktur. Delegering. Kommunikation. Självmedvetenhet. Relationer. Flexibilitet. Egna val.

  • Majoriteten av alla grupper är inte maximalt effektiva och engagerade. 

  • Grupputveckling resulterar i högre effektivitet på ett förutsägbart sätt.

  • Grupputveckling är strukturerat, metodiskt och forskningsbaserat. 

Grupputveckling

Alla relationer och grupper går igenom samma utvecklingsresa. Inga grupper når maximal effektivitet och engagemang av sig själv eller genom att enbart jobba ihop sig. Men. Med medveten utveckling når grupper högre effektivitet med 70 procent förutsägbarhet. 

 

Forskningsbaserat

Utveckling av relationer och grupper baseras på psykologen William Schutz banbrytande arbete kring gruppers effektivitet och psykologiska trygghet. Utveckling sker utifrån Schutz FIRO teorier och THE (The Human Element). Undertecknad är certifierad facilitator av ovanstående av Schutz company. 

Längd

En grupputvecklingen innebär en medveten förflyttning mot samhörighet. Olika aktiviteter vilket bidrar till utveckling går att kombinera på många olika sätt därav går grupputveckling att flexa i tid. Allt från föreläsning på 1-2 timmar till en serie av heldagar på kursgård eller ett utvecklingsprogram över längre period. Vilket upplägg som passar er beror på behov och ambitionsnivå.

 

Utvecklingsprogram

Färdigt program för utveckling av grupper och ledningsgrupper finns till fast pris. Program genomförs under två heldagar eller fyra halvdagar.  

Kontakt

Ta kontakt för mer information via mail eller boka tid för information och konsultation.