top of page
AS_328609806_2500x904_K30.jpg

KONFLIKTHANTERING

KONFLIKTHANTERING

Konflikter är en oundviklig del av livet. En konflikt uppstår när två eller fler parter inte kan överbrygga meningsskiljaktigheter på ett produktivt sätt. I många fall är konflikt nödvändig för att lyfta fram det som annars inte sägs. När det outsagda kommer till ytan går det att hantera och utkomsten blir bättre för alla inblandade.​

FÖRSVAR

När motsättningar i intressen inte hittar en väg fram är det vanligt att försvar får större utrymme. En konflikt kan bestå av tio procent sakfrågor och nittio procent försvar. Att hantera konflikter med interna resurser kan försvåra arbetet. Förekomsten av försvar kräver en varsam hantering för att inte förvärra motsättningar. Konflikter som inte hanteras förvärras dessvärre över tid. Det riskerar att påverkar allt fler personer som dras in i konflikten att välja sida. Till slut kan konflikter blir en del av kulturen.

SKRÄDDARSYTT

Det finns olika metoder som kan användas för att hantera konflikter vilket adresserar både sakfrågor, relationer och dimensioner av försvar och känslor. Även om konflikter följer förutsägbara mönster är hantering av konflikter situationsberoende. 

KONTAKT

All konsultation skräddarsys utifrån era behov och startar med inledande behovsmöte. Inledande möte är kostnadsfritt. Ta kontakt för bokning av mötestid.

 

bottom of page