top of page

Konfliktlösning

Skräddarsydda lösningar​

Konflikter är en del av livet. En konflikt kan uppstår när två eller fler parter ser saker på olika sätt och inte kan överbrygga sina meningsskiljaktigheter. I många fall är konflikt nödvändig för att lyfta fram det som annars inte sägs. Därmed kan det osagda lösas och utkomsten blir ofta bättre för alla inblandade. Konflikter som inte hittar en lösning förvärras dessvärre över tid. Det riskerar att påverkar allt fler personer som dras in i konflikten att välja sida. Till slut kan det gå så långt att konflikten och delade meningar är en del av "kulturen".

Sakfrågor

När motsättningar i intressen inte hittar en väg fram är det vanligt att känslor får ett större utrymme. En konflikt kan bestå av tio procent sakfrågor och hela nittio procent känslor. Detta kräver en mer försiktig hantering då dynamiken snabbt kan förvärra motsättningar. Interna försök att hantera motsättningar riskerar att försvåra konflikter ytterligare. Detta på grund av att de personer som skall hantera situationen själva är en del av arbetsplatsen eller situationen och därmed också problematiken. Istället för att bygga trygghet och de-eskalera situationen genererar det misstänksamhet och riskerar därmed att försvåra situationen. En framgångsrik väg är att ta hjälp utifrån. 

Känslor och relationer

En metod för att hantera och lösa konflikter är integrativ och transformativ. Metoden innebär att vi hanterar både sakfrågan men även dimensioner av känslor samt ett bevarande av relationer i den mån det är möjligt. Resultatet innebär att vi steg för steg tar oss ifrån en situation av nedgrävda positioner och låsningar till en situation där allas behov blir sedda och på olika plan tillgodosedda. Därefter kan arbetet återgå.

Skräddarsytt upplägg

Även om konfliktlösning följer förutsägbara mönster är alla upplägg unika och situationsberoende. 

Längd

Stöttning eller aktiviteter kan innebära facilitering av enklare övningar på någon timma eller en serie av aktiviteter under kortare eller längre period. Vilket upplägg som passar er beror på behov.   

Kontakt

Ta kontakt för konsultation kring behov och möjliga lösningar.

 

bottom of page