AS_328609806_2500x904_K30.jpg

KONFLIKTLÖSNING

OCH MEDLING

KONFLIKTLÖSNING & MEDLING

Konflikter är en del av livet. En konflikt kan uppstår när två eller fler parter ser saker på olika sätt och inte kan överbrygga sina meningsskiljaktigheter. I många fall är konflikt nödvändig för att lyfta fram det som annars inte sägs. Därmed kan det osagda lösas och utkomsten blir ofta bättre för alla inblandade. Konflikter som inte hittar en lösning förvärras dessvärre över tid. Det riskerar att påverkar allt fler personer som dras in i konflikten att välja sida. Till slut kan det gå så långt att konflikten och delade meningar är en del av "kulturen".

Sakfrågor

När motsättningar i intressen inte hittar en väg fram är det vanligt att känslor får ett större utrymme. En konflikt kan bestå av tio procent sakfrågor och hela nittio procent känslor. Detta kräver en mer försiktig hantering då dynamiken snabbt kan förvärra motsättningar. Interna försök att hantera motsättningar riskerar att försvåra konflikter ytterligare. Detta på grund av att de personer som skall hantera situationen själva är en del av arbetsplatsen eller situationen och därmed också problematiken. Istället för att bygga trygghet och de-eskalera situationen genererar det misstänksamhet och riskerar därmed att försvåra situationen. En framgångsrik väg är att ta hjälp utifrån, en neutral part som facilitera processen som ser till allas intressen.

Känslor och relationer

Jag använder mig av en integrativ och transformativ metod vid medling och konfliktlösning. Metoden innebär att vi hanterar både sakfrågan men även dimensioner av känslor samt ett bevarande av relationer i den mån det är möjligt. Resultatet innebär att vi steg för steg tar oss ifrån en situation av nedgrävda positioner och låsningar till en situation där allas behov blir sedda och på olika plan tillgodosedda. Därefter kan arbetet återgå.

 

Processen med konfliktlösning innebär även en indirekt utbildning. Därigenom stödjer det arbetet med att medvetet utveckla arbetsplatsen, organisationen och kulturen. Det som uppnås är en ökad förmåga att hantera meningsskiljaktigheter på ett respektfull sätt till skillnad från skuldbeläggande och dominans. Därigenom ökar även förmågan till mer sofistikerade samarbeten som kan hantera komplexa frågeställningar med snåriga intressen.

Läs mer om integrativ metod här >

Lyssna på avsnitt om konflikthantering i podden här >

 

 

ERBJUDANDE ​ 

Upplägg varierar beroende på situation. Ta kontakt för samtal kring möjligheter.