AS_376858767_1600_501_K50.jpg

Konfliktmönster

Granser_1080x667_K30.jpg

Vilka återkommande konfliktmönster har du i interaktion med andra?

 

En gång i tiden när vi levde "på savannen" berodde vår överlevnad på att klara av att hålla undan för rovdjur, få mat och kunna föra livet vidare. Dagens utmaningen handlar istället om att kunna navigera i komplexa sociala situationer och ha förmågan att flexibelt kunna samarbeta och kommunicera med andra.

Alla interaktioner är förhandling

Man kan förstå alla interaktioner med andra som en form av förhandling. Det gäller allt, även en sådan vardaglig sak som vem som sätter på kaffet på morgonen är en förhandling. Nu är vi inte på savannen med rovdjuren utan vi navigerar i situationer tillsammans med andra. 

 

I en förhandling har vi olika förutsägbara beteenden och beteendemönster. Det gäller att bli medveten om sina mönster och bygga förmågan att välja andra beteenden och strategier när det behövs.

 

Behov

Som människor har vi universellt alltid haft två saker gemensamt. Vi har alltid levt i grupp och i alla grupper råder det en hierarki. Det innebär att alla människor världen över, i alla tider, har brottats med samma två perspektiv. 

 

  • Att komma överens med andra. 

  • Att få sin vilja igenom. 

 

Ett enkelt sätt att komma överens med andra är att acceptera andras vilja framför sin egen vilja. Ett enkelt sätt att få sin vilja igenom är att alltid prioritera sina behov och åsikter framför andras. 

 

Som du ser står dessa båda kategorierna i konflikt med varandra. Dålig förhandling leder till konflikt. Antingen får du som du vill på bekostnad av andras behov, detta leder till konflikt med andra. Eller så går du andra till mötes i högre utsträckning vilket leder till att du inte får det du vill ha, detta leder till konflikt med dig själv. Men det ena behöver inte utesluta det andra. Målet med förhandling är att maximera resultaten inom båda kategorierna. Att komma överens med andra och samtidigt få sin vilja igenom. Dessa står inte motsats till varandra. 

 

Syftet med det här testet är att fånga dina nuvarande beteenden i förhandling och interaktion med andra. Rapporten ger en bild av ditt troliga förhandlingsmönster vilket ger dig möjlighet till en högre självmedvetenhet kring dess fördelar och nackdelar. 

 

Förhandlingsmönster består av fem positioner: Tävla. Tillgodose. Samarbeta. Kompromissa. Undvika. Positionerna utgår från en tabell med nivå av påstridighet på lodrät axel samt nivå av tillgodose på horisontell axel. 

Fördjupat test i konfliktmönster 40 frågor

Är du intresserad av att veta mer om dina omedvetna förhandlingsmönster. Gör det fördjupade testet i förhandlingsmönster bestående av 40 frågor.

  1. Testet innehåller totalt 40 frågor.

  2. Efter testet får du ditt svar i form av rapport i pdf till din mail. 

Förhandlingspositioner.jpg