Konsultation

GRUPPUTVECKLING OCH KONFLIKTLÖSNING

Utveckling av grupper. Välj mellan åtta inriktningar. Utvecklingsaktivitet anpassas i omfattning beroende på behov. Klicka här för att ladda ner översikt som dokument. Klicka här för podcast med mer information om grupputveckling och konfliktlösning.  

Lära känna

Grupputveckling med fokus på att lära känna varandra och ökad medvetenhet kring olikheter och behov.

Affärsmannaskap

Grupputveckling med fokus på affärsmannaskap, process, beslutsmetodik och systembehov för ökad effektivitet.

Delegering

Grupputveckling med fokus på praktiskt samarbete dvs delegering. Delegering är en strukturerad mekanik för överföring av färdighet, utförande, ansvar och ägarskap.

Förhandling

Utveckling för grupper med fokus på förhandlingsmetoder och teknik för att bl.a. uppnå vinna-vinna samarbeten.

Kommunikation

Grupputveckling med fokus på medveten kommunikation. Innehåller bl.a. metodik och teknik från coaching och transaktionsanalys.

Relationer

Grupputveckling med fokus på ökad medvetenhet kring konflikt, försvar, relationskvalité, tillit, öppen och effektiv kommunikation.

Konflikt

Medling för parter och grupper med fokus på konflikthantering och konfliktlösning.

 

Workshop

Faciliteringsutbildning och utbildning i workshopmetoder

GENOMFÖRANDE

 

Praktiskt

  • F2F utbildning/workshop i era lokaler eller de ni bokar.

  • Fast pris per grupp.

  • Alla test som används ingår i priset.

  • Allt kursmaterial ingår i priset.

Fast pris

  • 15 000 sek / halvdag.

  • 20 000 sek / heldag.

* Priser är exklusive moms.

* Utgifter för ev transport, kost och logi tillkommer.

Garanti.png

Facilitering med garanti

Ni ska känna er nöjda med den hjälpen ni får. Är du/ni inte är nöjda utgår ingen betalning. Facilitering med garanti. 

Nästa steg

Ta kontakt och boka orienteringssamtal med fri rådgivning kring möjliga steg kring utveckling. 

Under samtalet får du information om hur ett eventuellt samarbete fungerar, en tydlig bild av hur era nuvarande utmaningar kan hanteras och förslag på hur ett upplägg kan se ut. 

Kostnadsfritt samtal.

Möte tar ca 30-60 minuter.