Konsultation

GRUPPUTVECKLING

Grupputveckling, välj mellan åtta inriktningar. Utvecklingsaktivitet anpassas i omfattning beroende på behov. Boka tid till orienteringssamtal och rådgivning kring möjliga vägar fram. 

Lära känna

Grupputveckling med fokus på att lära känna varandra och ökad medvetenhet kring olikheter och behov.

Affärsmannaskap

Grupputveckling med fokus på affärsmannaskap, process, beslutsmetodik och systembehov för ökad effektivitet.

Delegering

Grupputveckling med fokus på hur vi praktiskt gör när vi samarbetar. Delegering är en strukturerad mekanik för överföring av färdighet, ansvar och ägarskap.

Förhandling

Utveckling för grupper med fokus på förhandlingsmetoder och teknik för att bl.a. uppnå vinna-vinna samarbeten.

Kommunikation

Grupputveckling med fokus på medveten kommunikation. Innehåller bl.a. metodik och teknik från coaching och transaktionsanalys.

Relationer

Grupputveckling med fokus på ökad medvetenhet kring konflikt, försvar, relationskvalité, tillit, öppen och effektiv kommunikation.

Konflikt

Medling och coachning för grupper i konflikt. Fokus ligger på konflikthantering och konfliktlösning.

 

Workshop

Facilitering av workshop för grupper. Fokusområden kan vara exempelvis vision, mål, omorganisation eller utveckling kring processarbete.

GENOMFÖRANDE

 

Praktiskt

 • F2F utbildning/workshop i era lokaler eller de ni bokar.

 • Fast pris per grupp.

 • Alla test som används ingår i priset.

 • Allt kursmaterial ingår i priset.

Fast pris

 • 15 000 sek / halvdag.

 • 20 000 sek / heldag.

* Priser är exklusive moms.

* Utgifter för ev transport, kost och logi tillkommer.

INDIVIDER

Coachning och stöttning för individuell utveckling, välj mellan åtta inriktningar. Aktivitet anpassas i omfattning beroende på behov. Boka tid till orienteringssamtal och rådgivning kring möjliga vägar fram. 

 • Återkoppling på test.

 • Stress och trauma.

 • Hälsa och balans i livet. 

 • Relationer.

 • Talang och personlig effektivitet.

 • Karriärutveckling.

 • Chefsstöd.

 • Stöttning i förhandlingssituationer.

GENOMFÖRANDE

Praktiskt

 • F2F i era lokaler eller de ni bokar.

 • Telefon/video.

 • Alt 1. Program med bestämd inriktning och fast antal tillfällen.

 • Alt 2. Enstaka tillfällen med coachning, rådgivning och stöttning.

 • Alt 3. Återkommande möten på rullande schema med coachning, rådgivning och stöttning.  

Fast pris

 • 1500 sek / tim.

* Priser är exklusive moms.

* Utgifter för ev transport, kost och logi tillkommer.

* Väntlista kan förekomma.

Garanti.png

Facilitering med garanti

Ni ska känna er nöjda med den hjälpen ni får. Är du/ni inte är nöjda utgår ingen betalning. Facilitering med garanti. 

Nästa steg

Nästa steg är att vi tar ett förutsättningslöst orienteringssamtal. 

Under samtalet får du information om hur ett eventuellt samarbete fungerar, en tydlig bild av hur dina/era nuvarande utmaningar kan hanteras och förslag på hur ett upplägg kan se ut. 

Vanligtvis kostar rådgivning 1500 kronor per timma men det här samtalet är kostnadsfritt.

Ta kontakt idag genom att skicka mail. Möte tar ca 30-60 minuter.