Ledningsgrupper

Skräddarsydda lösningar​ för ledningsgrupper

Facilitering

En ledningsgrupp finns till för att koordinera och säkerställa utförandet av det operativa ansvaret i en verksamhet. Vi stöttar med facilitering och hjälper ledningsgrupper komma vidare i frågor exempelvis:

  • Tydliggöra affären, mål och strategi.

  • Vad adderar värde? Vad måste göras? Vad är överflödigt?

  • Struktur för uppföljning, kontroll och KPI.

  • Ledningsgruppens syfte.

  • Roller och ansvar.

  • Spelregler.

  • Säkerställa beslutskvalité.

Grupputveckling

Samtidigt som ledningsgruppen har ett verksamhetsansvar är de även en grupp som vilken annan grupp som helst och utvecklas enligt samma mönster. Se grupputveckling för mer information.

Skräddarsytt upplägg

För ledningsgrupper är det möjligt att få ett skräddarsytt upplägg vilket innebär att vi kombinerar verksamhetsutveckling med grupputveckling.  

Längd

Stöttning eller utvecklingsaktiviteter kan innebära facilitering av enklare övningar på någon timma eller en serie av halv eller heldagar under en kortare eller längre period. Vilket upplägg som passar er beror på behov och ambitionsnivå.   

Utvecklingsprogram

Färdigt program för utveckling av grupper och ledningsgrupper finns till fast pris. Program genomförs under två heldagar eller fyra halvdagar.  

Kontakt

Ta kontakt för mer information via mail eller boka tid för information och konsultation.