AS_376858767_1600_501_K50.jpg

Medveten kommunikation

Medveten kommunikation

Allt vi gör och inte gör är kommunikation. Pratar vi är det kommunikation. Är vi tysta är det också kommunikation. Vi kan helt enkelt inte inte kommunicera. All kommunikation sänder en signal och får någon form av effekt! 

 

Svallvågor

Du kan tänka att du är en båt som far fram på öppet vattnet. Efter båten blir det svallvågor. Det blir det av oss också. Men:

 

  • Hur ser våra svallvågor ut?

  • Vad händer när dom påverkar andra?

  • Hur påverkar det oss själva, indirekt? 

Omedvetet

Visste du att majoriteten av vårt sätt att vara, vårt sätt att kommunicera och vad det får för konsekvenser är vi inte fullt medvetna om. 

 

Test

Att använda test är ett bra sätt att få syn på sig själv på ett nyanserat sätt. I kursen får du göra fem test. Dessa hjälper dig att se dig själv och ditt sätt att kommunicera från olika perspektiv. Testen är: 

  • Fördjupat DISC-test (80 frågor).

  • Femfaktorstest, personlighetstest (120 frågor).

  • Konfliktmönster (40 frågor).

  • Transaktionsanalys (61 frågor).

  • Känslomässig kommunikation (20 frågor).

 

Utöver test behandlar kursen olika aspekter kring drivkrafter, känslor, försvar, relationer samt ordlös kommunikation. 

Syftet

Hela poängen med kursen är att skapa en större medvetenhet kring sitt sätt att kommunicera samt förstå dess konsekvenser. När saker blir mer medvetet då kan vi agera med flexibilitet och uppnå bättre resultat.