En guide
till framgång
för nya chefer

NSC-9-omr-img2.jpg

NY SOM CHEF?
9 områden: Orsaken till att 70 procent av alla chefer misslyckas!

FAKTA: 70 procent av alla chefer misslyckas med uppdraget som chef.

Precis som alla andra har du egna exempel på dåliga chefer. Du vet vilka de är: Personer som inte lyssnar. De som tappar humöret. De med extrema kontrollbehov. De vars personal sjukskriver sig eller slutar på löpande band. De som gör negativa resultat eller får rött på medarbetarundersökningar år efter år men ändå får fortsätta. 

Vilken chef har du bestämt dig för att bli? Men du har också mött bra chefer genom åren. Kanske har du även mött riktigt bra chefer även om de statistiskt sett är sällsynta. Vilken chef har du bestämt dig för att bli? 

Dåliga odds: De flesta chefer misslyckas. Statistiskt har du oddsen emot dig. Bara 30 procent lyckas i rollen som chef (bara 5 procent lyckas exceptionellt bra).

Framgång och misslyckande lämnar spår efter sig. Undersökningar av chef och ledarskap visar att misslyckade eller bra ledare har gemensamma nämnare. Hur de hanterar nio områden av utmaningar. Gemensamma för alla arbetsplatser. 

9 områden: Orsaken till att 70 procent av alla chefer misslyckas. Ledarskap har studerats i alla tider. Antal böcker i ämnet fyller många hyllmeter. Det kan ge intrycket att chef och ledarskap är svårt och komplicerat. Den negativa statistiken är ju talande för detta men det gäller bara de som inte vet var de ska leta efter svar. Framgång eller misslyckande beror på hur väl du som som chef systematiskt hanterar nio områden. Dessa områden är: Affärsmannaskap. Komplexitet. Reaktivitet / proaktivt beteende. Delegering. Team och grupper. Relationer och nätverk. Känslor och omdöme. Inlärningshastighet. Personlighet.  

 

Bra och exceptionellt bra chefer och ledare är medvetna och systematiska. Bra chefer och ledare ger sig själv möjligheten att lyckas genom ett proaktivt beteende. Exceptionellt bra chefer och ledare är handlingskraftiga inom medvetet utvalda områden.

70 procent av alla chefer misslyckas på grund att de gör fel saker eller rätt saker på fel sätt ...

Fel saker på fel sätt. Den största anledningen till att 70 % procent misslyckas är samma sak. Det handlar inte om någon medfött. De handlar inte om utbildning eller bakgrund. Det handlar inte heller om dålig ansträngning eller fel attityd. Anledningen att 70 procent misslyckas beror på att de fokuserar på fel saker som inte ger resultat eller så gör de rätt saker men på fel sätt. 
 

Ingen föds till chef eller ledare. De som lyckas gör det på grund av att de lärt sig färdigheter, metoder och system vilket gör att de lyckas. Den goda nyheten är att detta går att lära sig. 

Framgång går att lära sig. Du kan lära dig vad som är rätt sak på rätt sätt inom dessa nio områden: 

Affärsmannaskap.

Komplexitet. 

Reaktivitet.

Delegering.

Team och grupper.

Relationer och nätverk.

Känslor och omdöme.

Inlärningshastighet.

Personlighet.

 

Handlingskraft

 

Bara för doers. En gemensam nämnare i all framgång är aktivitet. Men det kan inte vara aningslös aktivitet, det behöver finnas en utpekad riktning. Att vara eftertänksamt och att vara handlingsorienterad är inget du föds med. 

 

Att vara handlingsorienterad är ett val. Ange din e-post nedan. Du får rapporten vilket går igenom de nio vägen till framgång för chefer och ledare. 

NSC-9-omr-img2.jpg

Få ditt 
exemplar
här... 

Din e-post • Ladda ner rapport!

Arrow.png

Magnus Lewrén

Magnus Lewrén 

Magnus har 35 års erfarenhet från sex olika branscher som egenföretagare, generalist, specialist och chef. 2010 grundade han vad som blev, då, Sveriges största digitala skola.

 

Magnus har 20 års professionell erfarenhet av förändringsledning, affärs- och organisationsutveckling och driver sedan 15 år ett konsult- och utbildningsföretag med denna inriktning.

 

Företaget hjälper chefer, ledare och egenföretagare med vägen till framgång. Fördjupad enkelhet och lösningar för resultat.

 

Expert Organisationsutveckling

 

Executive MBA. PolMag. International ICF coach. The Human Element facilitator.

MagnusFrilagd2021_desktop_3.jpg