AS_376858767_1600_501_K50.jpg

Ny som chef

Från specialist till chef

 

Syftet med utbildningen är att hjälpa dig att lyckas med steget från specialist till rollen som chef. Efter utbildningen kommer du att veta vad som är rätt sak att göra på rätt sätt och mekaniken som gör att du lyckas som chef. Detta är marknadens mest kraftfulla utbildning för nya chefer - en mini MBA.

Nytt perspektiv

Arbetslivet som specialist innehåller utmaningar men är i någon mening enklare än rollen som chef. Att jobba som specialist kan liknas med att vara en av många löpare i ett stafettlag, du ska springa med pinnen på din sträcka. Under förutsättning att du presterar är allt frid och fröjd. Som specialist utför du arbete men som chef jobbar du istället genom andra personer. Det är den stora skillnaden. Du ansvarar att hela laget av löpare lyckas. Rollen som chef kommer med nya utmaningar och endast ca 30 % lyckas. Det som skiljer framgång från misslyckande är inte skillnader i vilja, ambition eller engagemang. De som lyckas i rollen som chef gör det på grund av ändrade förhållningssätt. Från specialistens förhållningssätt till chefens. Gamla lösningar fungerar inte längre. Istället innebär arbete andra saker och med annan tidshorisont.

Balans

En bra verksamhet behöver en balans mellan chefskap och ledarskap. Forskning visar att problem i en verksamhet till 94 % orsakas av systemfel (Deming). Chefens främsta uppgift är därför administrerandet av en verksamhet. Att konstruera systemet av resurser, vertikal kontroll och horisontell koordinering för att ge stafettlaget förutsättningar att springa som det är tänkt och att verksamheten uppnår sina mål. 

Ledarens uppgift å andra sidan är att hjälpa personer att anpassa sig till systemet och kunna prestera inom systemet.

Brister

Den gemensamma nämnaren bland de 70 % som inte lyckas i rollen som chef är brist på fungerande strukturer. I avsaknad av nödvändig struktur uppstår onödiga friktionsytor. Friktion innebär känslor, stress och leder ofta till reaktivt ledarskap. Istället för att strukturera sig ur problem leder reaktivt ledarskap till ytterligare obalans. Chefen försöker lösa problem på egen hand men en för operativ chef leder till detaljstyrning, långa ledtider samt risk för demotiverad personal. Mer arbete och högre belastning är dessutom ett bra recept på att utveckla en stressproblematik. Scenariot är lätt att förstå men leder till en negativ spiral. I slutändan brister det för situationen blir ohållbar. 

Förstå mekaniken

Det som krävs för att undvika en negativ spiral från början är kunskap, förhållningssätt, metoder och struktur som garanterar framgång. Att förstå vad som är rätt sak, på rätt sätt och i rätt tidpunkt. Att säkerställa att lagets specialister har krav, resurser och rätt förutsättningar för att maximera sin prestation. När faktorerna för framgång är kända är det möjligt att navigera rätt och lyckas i rollen. 

 

 

Resultat

Förmågan att agera i rollen som chef handlar till stor del om hantverket och mekaniken för att driva en verksamhet. Detta är vad utbildningen handlar om. En praktisk chefsutbildning med verktyg för framgång. Syftet är att hjälpa dig att lyckas med steget från specialist till chef. Efter utbildningen kommer du att veta vad som är rätt sak att göra på rätt sätt och vad som krävs för att lyckas.

 

För dig

Kursen är för dig som är ny som chef. Men även för dig som varit chef under några år och behöver uppdatera dina kunskaper. 

Upplägg

Innehållet i utbildningen är utvecklad och anpassad under lång tid. Utbildningen bygger på akademiska teorier och praktisk applicering. Detta är en sk on-demand utbildning vilket innebär att det är inga schemalagda lektioner eller webbinarier. Istället består utbildningen av filmer du tittar igenom och parallellt arbetar med utbildningens arbetsbok. På detta sättet bygger du dina färdigheter steg för steg i egen takt.

Tid

Utbildningen ger dig en djupare förståelse kring organisationsutveckling, chefskap, ledarskap, kommunikation och mänskliga beteenden och drivkrafter. Samtidigt är utbildningen både lätt och snabb att ta till sig tack vare sitt upplägg. När utbildningen genomförs F2F tar den 3 heldagar att genomföra men som digital delar du upp innehållet och genomför vid sidan om din vanliga kalender, en stund varje dag under ca 7 dagar.

Diplom

Efter färdig utbildning och utvärdering finns det möjlighet till ett exklusivt diplom. Det är ett bra sätt att berätta för din omgivning om dina nya färdigheter och stärka ditt varumärke. 

 

Sagt av andra

De praktiska och hands-on övningarna var superb. Reflektioner och användbar kunskap i vardagen!

Det var en jättebra kurs. Magnus presenterar saker som jag känner till men inte visste hur viktiga de är. Han visar även att kännedom kring något inte innebär att man nödvändigtvis använder det på rätt sätt. Övningarna var imponerande. 

 

 

Var orolig för hur mycket tid det skulle ta men upplägget passade mig perfekt. Jag såg en film per dag under lunchen, funderade och svarade på frågorna i arbetsboken.

Utbildningen har varit strålande med riktiga aha-upplevelser. Magnus och utbildningen har gett mig ett "tänk" och rätt verktyg för att jag ska kunna komma tillbaka till mitt arbete.

Alla övningarna var så bra och landade väldigt väl. Oerhört bra, tack!

Den här kursen hjälpte mig att reflektera på min chefsroll de senaste två åren. Jag kunde relatera till mitt dagliga arbete och se lösningar på dagliga utmaningar.

Trodde inte att man kunde gå en sådan här kurs på webben men vill säga att det blev väldigt bra.

Kan nu se vad som behöver göras och i vilken ordning. Förvånad över att det går att bryta ner i mätbar struktur på det här sättet.

Jag har lärt mig att rätt sak på rätt sätt är helt olika beroende på verksamhet, livscykel och "värdeerbjudande". Självklart nu när jag förstår men det ändrar allt. Jag har haft fel fokus innan, förstår det nu.

Delegering. Hur man lär sig steg för steg. Att praktiskt arbeta genom andra och hur det också utvecklar. Det här tar jag också med mig hem.