top of page
AS_376858767_1600_501_K50.jpg

Ny som chef

Ny som chef. Infomercial.
Ny som chef. Infomercial.
05:58
Spela video

Ny som chef. Infomercial.

Kapitel 1 - Introduktion
21:19
Spela video

Kapitel 1 - Introduktion

Ny som chef. Kapitel 2.
06:24
Spela video

Ny som chef. Kapitel 2.

Ny som chef. Kapitel 3.
23:34
Spela video

Ny som chef. Kapitel 3.

Ny som chef

 

Syftet med utbildningen är att hjälpa dig att lyckas med steget från specialist till rollen som chef. Efter utbildningen kommer du att veta vad som är rätt sak att göra på rätt sätt och mekaniken för att lyckas som chef. 

Nytt perspektiv

Arbetslivet som specialist innehåller utmaningar men är i någon mening enklare än rollen som chef. Att jobba som specialist kan liknas med att vara en av många löpare i ett stafettlag, du ska springa med pinnen på din sträcka. Under förutsättning att du presterar är allt frid och fröjd. Som specialist utför du arbete men som chef jobbar du istället genom andra personer. Det är den stora skillnaden. Du ansvarar att hela laget av löpare lyckas. Rollen som chef kommer med nya utmaningar och endast ca 30 % lyckas. Det som skiljer framgång från misslyckande är inte skillnader i vilja, ambition eller engagemang. De som lyckas i rollen som chef gör det på grund av ändrade förhållningssätt. Från specialistens förhållningssätt till chefens. Gamla lösningar fungerar inte längre. Istället innebär arbete andra saker och med annan tidshorisont.

Balans

En bra verksamhet behöver en balans mellan chefskap och ledarskap. Forskning visar att problem i en verksamhet till 94 % orsakas av systemfel (Deming). Chefens främsta uppgift är därför administrerandet av en verksamhet. Att konstruera systemet av resurser, vertikal kontroll och horisontell koordinering för att ge stafettlaget förutsättningar att springa som det är tänkt och att verksamheten uppnår sina mål. 

Ledarens uppgift å andra sidan är att hjälpa personer att anpassa sig till systemet och kunna prestera inom systemet.

Brister

Den gemensamma nämnaren bland de 70 % som inte lyckas i rollen som chef är brist på fungerande strukturer. I avsaknad av nödvändig struktur uppstår onödiga friktionsytor. Friktion innebär känslor, stress och leder ofta till reaktivt ledarskap. Istället för att strukturera sig ur problem leder reaktivt ledarskap till ytterligare obalans. Chefen försöker lösa problem på egen hand men en för operativ chef leder till detaljstyrning, långa ledtider samt risk för demotiverad personal. Mer arbete och högre belastning är dessutom ett bra recept på att utveckla en stressproblematik. Scenariot är lätt att förstå men leder till en negativ spiral. I slutändan brister det för situationen blir ohållbar. 

Förstå mekaniken

Det som krävs för att undvika en negativ spiral från början är kunskap, förhållningssätt, metoder och struktur som garanterar framgång. Att förstå vad som är rätt sak, på rätt sätt och i rätt tidpunkt. Att säkerställa att lagets specialister har krav, resurser och rätt förutsättningar för att maximera sin prestation. När faktorerna för framgång är kända är det möjligt att navigera rätt och lyckas i rollen. 

 

Resultat

Förmågan att agera i rollen som chef handlar till stor del om hantverket och mekaniken för att driva en verksamhet. Detta är vad utbildningen handlar om. En praktisk chefsutbildning med verktyg för framgång. Syftet är att hjälpa dig att lyckas med steget från specialist till chef. Utbildningen ger dig en djupare förståelse kring organisationsutveckling, chefskap, ledarskap, kommunikation och mänskliga beteenden och drivkrafter.

För dig

Kursen är för dig som är ny som chef. Men även för dig som varit chef under några år och behöver uppdatera dina kunskaper. 

Upplägg

Innehållet i utbildningen är utvecklad och anpassad under lång tid. Utbildningen bygger på akademiska teorier och praktisk applicering. 

<