Bli en av de 30 procenten som
lyckas!

PaketErbjudande4.png
Arrow_edited.png

NY SOM CHEF
Paketlösning: Så blir du en av de 30 procent som lyckas!

LÖSNINGEN: Chefer som lyckas gör rätt saker på rätt sätt!

 

  - - - 9 OMRÅDEN. ORSAKEN TILL ATT 70 PROCENT AV ALL CHEFER MISSLYCKAS - LADDA NER RAPPORTEN HÄR  - - -  

 

De flesta misslyckas

Alla vill lyckas i sitt jobb. Alla vill väl. Ingen vill vara chefen som misslyckas. Ingen vill vara chefen som driver anställda till stress och sjukskrivningar. Ingen vill vara chefen som är överdrivet kontrollerande och inga chefer vill ha varken dåliga verksamhetsresultat eller rött på medarbetarundersökningar. Ändå händer det... varför?

Orsaken. Orsaken till framgång eller misslyckande finns i hanteringen av nio områden. Bara själv vetskapen om dessa nio områden är fantastiskt. Då vet vi i vilka rum vi ska leta i efter svar. Chefer som misslyckas gör det på grund av att de gör fel saker eller rätt saker på fel sätt inom dessa områden. Chefer som lyckas gör det på grund att de gör rätt saker på rätt sätt.

 

Vilka aspekter är betydelsefullt och hur ser lösningarna ut? Att känna till dessa nio områden är ett första steg. Det ringar in var utmaningar och lösningar finns. Nästa steg är att veta vilka aspekter som är viktiga, prioritera bland dessa och därefter ta fram praktiska lösningar. 


MEN. Hur vet vi vad som är rätt? I varje given situation och vid varje beslut finns det många olika vägar att ta. Hur vet vi vad som är rätt? Svaret: Det vet vi inte! Finns det ingen manual eller facit att jämföra med kan vad som helst vara rätt eller fel.

Först när det finns en manual går det att avgöra vad som är rätt och fel. Har du körkort vet du hur du ska göra när du kommer till en korsning, när du kör på landsväg eller när det är halt och dålig sikt. Du vet det på grund av att du har lärt dig att göra rätt. Det är samma sak med chef och ledarskap.

Manualen till framgång. Manualen för chef och ledarskap innehåller nio kapitel. Dessa kapitel är generiska för alla arbetsplatser. Varje kapitel innehåller information om vad som är betydelsefullt och hur dessa aspekter kan genomföras. Manualen är en guide för att göra rätt sak på rätt sätt. Ditt jobb är att lära dig manualen steg för steg och anpassa den till din verklighet efterhand. 

-- Det krävs en manual för att veta vad som är rätt sak på rätt sätt. --

Rätt sak på rätt sätt.png
Doogle_2png.png

Vad innebär arbete? 

Uppgradera ditt operativsystem. Omdefiniera vad arbete innebär. Vad är då rätt sak på rätt sätt? Bland annat handlar det om att du som ny eller blivande chef behöver omdefiniera hur du förhåller dig till arbete. Det handlar om att uppgradera från operativsystemet specialist till operativsystemet chef. Det innebär att omdefiniera vad arbete innebär. 

 

Skillnaden mellan specialist och chef. Som specialist utför du arbete men som chef utför du arbete genom andra. Specialisten är fotbollsspelaren på planen som spelar och chefen är tränaren som står vid sidlinjen. Tränarens uppgift är att vinna matcher. Men matcher vinns när spelarna på planen gör sitt jobb. Chefens uppgift är att ta fram strategi, taktik, modell och spelsystemen som gör att man kan vinna matcher - det handlar om själva maskineriet.

 

Skillnaden mellan chef och ledare. Chefen tar fram systemet och själva maskineriet. Ledarens uppgift är sedan att hjälpa personer att anpassa sig till det systemet/maskineriet, att utvecklas och att maximera sin prestation i systemet/maskineriet. 


Det finns ett system. Chef och ledarskap är inte mystisk. Det är inte något du föds till. Det handlar om att förstå manualen och använda den. När du kan ta sikte på vad som ska göras och hur, då vet du vägen till framgång. 

Behövs det ett system? 

 

Är du inte övertygad att det behövs ett system även om 70 procent av alla chefer misslyckas? Låt oss se hur misslyckande ser ut. 

 

Vad gör de som misslyckas? De som misslyckas gör det på grund att de tar sig an jobbet som en specialist. De är ute på plan och spelar mer än vad de bygger mekaniken och spelsystemen. Av den anledningen kan det bara gå åt ett håll. Istället för långsiktighet, struktur och förutsägbarhet blir det kortsiktigt, reaktivt, stressigt, felaktiga beslut på grund av känslomässig påverkan, oförmåga att hantera komplexitet och diverse rigida beteenden som följd.

 

Stressen ökar. Eftersom man inte jobbar proaktivt fylls backloggen på. Chefer som misslyckas går från planerade 40 timmars veckor till jobb på kvällar och helger. Verksamhetens problem och stress trycks ner på medarbetare i linjen vilket innebär direkt förutsägbara negativa effekter: Dåligt engagemang. Sämre arbetskvalité. Friktioner och konflikter. Sjukskrivningar. Ökad personalomsättning.   

 

Chefen som jobbar utifrån specialistens operativsystem är vägen till personlig krasch. Om chefen arbetar utifrån specialistens operativsystem dyker de djupare ner i det operativa arbetet. Mer jobb, längre dagar och fler dagar. Det är inte bara medarbetare som far illa ut. Fel operativsystem är vägen till en personlig krasch för chefen själv.

Vems är felet? Ingen vill vara den misslyckade chefen. Alla går in för att lyckas men ändå misslyckas 70 procent. Orsaken till detta är inte andra medarbetare. Orsaken är inte kunder, jobbiga kollegor eller högt inflöde av jobb. Orsaken är inte den egna chefen. Orsaken är inte i dåliga ledaregenskaper.

 

Orsaken. De som inte uppgraderar sitt operativsystem och sätt att förhålla sig till arbete. De som inte arbetar systematiskt med manualens nio områden. De som inte bygger sitt maskineri och sina system. De har inte förutsättningarna att göra rätt sak på rätt sätt. Det är därför de misslyckas. 


Kan man lyckas utan träning och manual? Orsaken till misslyckande är förutsägbar. Felet är inte en specifik variabel, snarare ett strukturfel. De flesta har inte förutsättningar att lyckas. Utan manualen är misslyckande nästintill garanterat. De som ändå lyckas utan manualen har vissa gemensamma nämnare. Antingen har de knäckt delar av koden själv. Eller har de fått vägledning av chefer med förmåga att förklara och vägleda rätt. Eller har de omedvetet och mot alla odds lyckas göra tillräckligt mycket rätt på egen hand. Men 70 procent lyckas inte med detta.

Garanti.png
PaketErbjudande4.png

PAKETLÖSNING
Så blir du en av de 30 procent som lyckas!

Doogle2.png

I den digitala kurser “NY SOM CHEF” får du steg för steg lära dig de viktigaste beståndsdelarna i jobbet som chef. Detta är det första steget för att uppgradera sitt operativsystem till chefens sätt att tänka och agera. Kursen innehåller 20 delmoment. Kursen motsvarar tre heldagar i traditionell F2F utbildning. Efter kursen har du en färdig “att göra lista” med punkter kring åtgärder och förändringsförslag du kan implementera i din verksamhet.  Kursen innehåller:

 • Affärsprioritering utifrån livscykelanalys.

 • Affärsprioritering utifrån värdeerbjudande.

 • Adderat värde, effektivitet och onödigt - ett rörligt mål.

 • Definitionen av effektivt chef och ledarskap.

 • Uppdrag som chef.

 • Uppdraget som ledare.

 • Rätt personer på rätt plats.

 • Hemligheten bakom talang och enastående prestationer.

 • Översiktlig förståelse om mekaniken kring delegering, ansvar och ägarskap.

 • Roller och personlighet.

 • Situationsanpassat chefskap.

 • Situationsanpassat ledarskap.

 • Organisationsformer, beteende och mognad.

 • Personlig mognad.

 • Daglig drift.

 • 6 dimensioner av ledarskap.

 • Mål, kommunikation och uppföljning.

 • Vanliga dilemman.

 • Vinnande rutiner.

 • Uppdraget som chef i kondenserad form.

 • I kursen ingår det en arbetsbok på 55 sidor.

I den digitala kursen “SAMARBETE, DELEGERING OCH ARBETSMILJÖ” får du i detalj lära dig vad samarbete innebär i praktiken. Du kommer att lära dig metodiken för hur delegering fungerar och hur du gör för att implementera den. Visste du exempelvis att den största delen av delegering inte görs av chefer utan av medarbetare? Systemet du får lära dig i kursen är vägen fram till självgående arbetsplatser.

 • Kursen ger dig en färdig mekanik att implementera i din verksamhet copy/paste.

 • Mekaniken för samarbete och delegering är vägen till självgående arbetsplatser.

 • Mekaniken för samarbete och delegering leder till en positiv psykosocial arbetsmiljö med delaktighet och inkludering.

 • I kursen ingår det en arbetsbok på 23 sidor. 
   

“FEMFAKTORSMODELLEN - personlighetstest”. Bland de nio kapitel i manualen för chef och ledarskap och i kursen “NY SOM CHEF” finns områden som behandlar grupper, relationer, personlighet och att hitta rätt person till rätt plats. För att lyckas här krävs det ökad medvetenhet och insikt genom att få en objektiv syn på sig själv. Ett mycket bra sätt att få en objektiv bild av sig själv är genom personlighetstest. Femfaktorstestet är det personlighetstest som har mest vetenskap kopplat till sig och som är akademiskt förankrat. I paketet ingår det ett djuplodande personlighetstest baserat på femfaktorsmodellen.
 

 • Testet består av hela 120 frågor.

 • Testet visar din personlighet i fem huvudsakliga personlighetsfaktorer.

 • Testet visar även din personlighet i 30 underliggande personlighetsfacetter.

 • Modellen är vanlig vid rekrytering men det är ovanligt att du som lekman få ta del av dina svar. 

 • Resultatet kommer tillsammans med en rapport vilket omfattar 10 sidor.


 

“DISC - kommunikationstest”. DISC-testet är det många som har stött på i arbetslivet, hört talas om eller rent av gjort själv. Viktigt att veta är att detta testet inte är ett vetenskapligt accepterat personlighetstest. Däremot är det ett vetenskapligt accepterat test för att bedöma observerade beteenden. DISC-test används för att att få en bild av en persons beteende kopplat till kommunikation. Testet är väldigt bra att använda för att förstå hur andra uppfattar våra beteenden. Testet säger inget om din personlighet men det säger en hel del om hur andra kan uppfatta dig samt hur de anpassar sina beteenden utifrån vilka slutsatser de drar om dig.

 

 • Testet består av 60 frågor. 

 • Testet visar dina svar utifrån fyra kategorier.

 • Kategorierna är: Dominans. Inflytande. Samarbete. Analys.

 • Kategorierna färgkodas med färgerna: Röd. Gul. Grön. Blå.

 • Resultatet kommer tillsammans med en rapport vilket omfattar 5 sidor.

 

PRIS: 2 450 kronor 

30 procent klubben


 

Bli en av de 30 procenten som lyckas. Den metaforiska pärmen med manualen för ett framgångsrikt chef och ledarskap innehåller nio kapitel. I kursen NY SOM CHEF och i kursen SAMARBETE, DELEGERING OCH ARBETSMILJÖ tillsammans med ökad medvetenhet och insikt från FEMFAKTORSTEST och DISC-TEST ska vi tillsammans fylla på med sidor i pärmen. Vilken chef vill du vara. 

 

Garantier. Framtiden kan ofta inte förutspås. Men detta är så nära ett undantag man kan komma. Det finns inga garantier till framgång. Men utan manualen är misslyckande till 70 procent garanterat. 

 

Nöjd kund garanti (*). Något som också är garanterat är att du blir nöjd. Har du har gått igenom allt material, tagit till dig av materialet, jobbat aktivt med arbetsböcker, reflekterat och genererat åtgärdspunkter till förändringar men ändå känner dig missnöjd? Då får du pengarna tillbaka.

 

(*) Garanti giltigt 10 dagar från köp. 

(*) Garanti gäller ej för använt personlighetstest och disc-test, dessa debiteras med ordinarie pris. 

PAKETLÖSNING 

Arrow.png
PaketErbjudande4.png

Tack för jättebra digitala utbildningar!

 

Det finns mycket från NY SOM CHEF jag kommer ta med mig. Dels första kapitlet där man visar hur man enklare når framgång. Det är bra att visa att personer sällan tycker lika. Det vissa tycker är rätt tycker andra är fel. Det är så vanligt att man tänker mycket på "jag:et", att andra faktiskt inte kan tycka annorlunda och ha andra känslor. Denna teori gör att saker oftare blir rätt när man gör det på rätt sätt. Spännande!

 

Sen tyckte jag det var ett riktigt bra kapitel där man pratade om skillnaden mellan specialist och chef och avsnittet med skillnaden mellan chef och ledare var också jätteintressant.

Det var en väldigt bra jämförelse mellan ledarskap och “dans” - att vissa inte vet hur man rör sig och då måste det finnas en ledare som visar men att det redan finns specifika rörelser.

 

Rätt person på rätt plats är också något vi arbetat mycket med på min arbetsplats. I rekrytering är det ibland svårt när man ska tillsätta en person internt, och interna personer söker tjänster. Ibland vill man (och gör man!) fel genom att tillsätta den personen internt för att man vill vara schysst. Det blir ytterst sällan rätt och därför tyckte jag att detta avsnitt var intressant.

 

Det var dock skönt att ni beskriver hur personer växer in i roller - det stämmer ju. Men då måste hen ha en väldigt närvarande och operativ chef vilket inte alltid finns. Där gick man också in på den här dansen igen och att det behövs guidning. I samarbete och delegering beskrivs hur detta görs - perfekt!

Jag insåg också hur mycket det krävs på en arbetsplats. Inte bara en duktig chef och ledare. Det krävs kultur som i sin tur skapar gruppdynamik, strukturer, on-boarding och så vidare.

 

Det kommer jag också ta med mig att lite “kaos”, “sånt kommer” eller “det där löser sig i längden” inte löser sig utan tydlig struktur. Utan struktur blir det lång uppförsbacke.

 

I kapitlet vanliga dilemman nämner man personligt bagage, personer och beteenden som att vara “oroliga” eller “de misstänksam” inte kan hanteras hårt utan man behöver bygga på förtroende. Jag får en påminnelse att vissa personer inte kan hanteras genom att vara väldigt rak.

 

Jag tyckte det var väldigt intressant att man FÖRST ska bygga upp tillit innan man börjar förändra och diskutera de hårda sakerna. Det var väldigt bra där Magnus pratade om varför 70% av alla chefer misslyckas. Där fick man en bra påminnelse om det utbildningen sagt, och hur man på bästa sätt kan lyckas.

 

Det jag framför allt kommer ta med mig, som arbetar som chef (internt och externt (konsulter)) samt rekryterar till båda delar är att utveckla vår rekryteringsprocess ännu mer. Prata mycket mer om hur personen i fråga samarbetar och kanske implementera någon form av testverktyg som kan underlätta. Där var det bra att få resultat från personlighetstest och disc att ha något att utgå ifrån.

 

Generellt behöver jag själv se över mitt ledarskap då jag gillar framgång, tydligt ledarskap och kan upplevas som rätt hård många gånger. Jag har nog vetat om det innan men i denna utbildning förstår man verkligen att det kan skada.

 

Som jag skrev ovan tycker jag också att avsnittet där man pratade om skillnaden mellan ledare och chef var väldigt intressant. Jag ska försöka få mitt team att leverera mer genom att vara (ibland i alla fall) mer administrativ än operativ.

 

Vad jag lärt mig personligen är att chef och ledarskap är väldigt komplext. Det är inte något som passar alla och det krävs mycket för att klara av en sån position. Men med rätt struktur och riktlinjer blir det i alla fall enklare och större chans att lyckas.

 

Tack för en lärorik utbildning! Ser fram emot nästa.

//Sandra

Ny chef

Magnus Lewrén

Magnus Lewrén 

Magnus har 35 års erfarenhet från sex olika branscher som egenföretagare, generalist, specialist och chef. 2010 grundade han vad som blev, då, Sveriges största digitala skola.

 

Magnus har 20 års professionell erfarenhet av förändringsledning, affärs- och organisationsutveckling och driver sedan 15 år ett konsult- och utbildningsföretag med denna inriktning.

 

Företaget hjälper chefer, ledare och egenföretagare med vägen till framgång. Fördjupad enkelhet och lösningar för resultat.

 

Expert Organisationsutveckling

Learning & Development

 

Executive MBA. PolMag. International ICF coach. The Human Element facilitator.

MagnusFrilagd2021_desktop_3.jpg