Om utveckling

En verksamhet handlar handlar om tre fokusområden. Första området innebär att utveckla affärsstrategi och system vilket resulterar i att verksamhetens visioner kan uppnås. På sikt vill vi bygga verksamhetens förmåga att uppnå resultat till ett självspelande piano. Andra området handlar om att utveckla medarbetares förmåga att förstå verksamheten, dess mekanik för att ha förmågan att fatta beslut om vad och vilket är rätt sak att göra på rätt sätt i systemet. Tredje området handlar om att utveckla förmågan till effektivt samarbete för att ha möjlighet att uppnå mål. 

 

Organisationsutveckling handlar primärt om hur vi arbetar effektivt tillsammans vilket vi hanterar genom att fokusera på: Struktur. Relationer. Kommunikation. Personligt utveckling.

 

Filmen tar upp utveckling på ett strategiskt plan och förklarar hur organisationsutveckling skapar konkurrensfördelar.

Din e-post • Ladda ner rapport!

Ditt exemplar är skickat!

Arrow.png