top of page

5 knep för att öka din motivation.

Zeigarnik-effekten är ett psykologiskt fenomen som säger att oavslutade uppgifter tenderar att vara mer dominerande i våra sinnen och öka vår motivation att slutföra dem. När vi lämnar en uppgift oavslutad blir det en källa till stress tills vi slutför uppgiften.
Så, hur kan vi använda Zeigarnik-effekten för att öka vår motivation? Här är fem knep:


  1. Dela upp uppgifter i mindre bitar. Istället för att tänka på en stor uppgift som något överväldigande, dela upp den i mindre och mer hanterbara bitar. På så sätt kan du fokusera på att slutföra en del i taget, vilket ger en känsla av prestation och ökar din motivation att fortsätta.

  2. Deadlines. Deadlines skapar en känsla av brådska. Om du sätter en deadline kommer du att känna dig mer motiverad att slutföra uppgiften innan deadline anländer.

  3. Att göra-lista. En att-göra-lista är ett utmärkt sätt att hålla reda på alla uppgifter du behöver slutföra och hjälpa dig att hålla fokus. När du bockar av saker på listan får du en känsla av prestation och motivation att fortsätta.

  4. Använd en timer. Sätt en timer och arbeta med en uppgift under en begränsad tid. Detta hjälper till att vara fokuserad och motiverad för att slutföra uppgiften.

  5. Belöna dig själv. När du är klar med en uppgift, ge dig själv en belöning. Att fira prestation ökar motivationen att fortsätta. Det kan vara något litet som en bit choklad eller en kort paus eller något större som en resa eller någon ny utrustning.


Genom att använda Zeigarnik-effekten till din fördel kan du öka din motivation och få mer gjort. Hjälp dig själv med att dela upp uppgifter i mindre delar, använd deadlines, skapa en att-göra-lista, använd en timer och belöna dig själv när du slutfört uppgifter.


#Motivation

3 visningar0 kommentarer
bottom of page