8 steg till medarbetarskap

Uppdaterat: jun 27

Att arbeta med delegering är ett effektivt sätt att medvetet arbeta med medarbetarskap. Medarbetarskap är en situation där alla medarbetare i högre utsträckning styr och leder sig själv. Förutom egen drivkraft kräver medarbetskap även förutsättningar som förståelse och erfarenhet. Effektiv och medveten delegering tillsammans med ett coachande ledarskap är den praktiska vägen fram för att bygga individuell utvecklingen och medarbetarskap.


8 steg till medarbetarskap. Magnus Lewrén AB. Malmö.

Anställda agerar på instruktion

Första steget är en situation då specialisten väntar på instruktion. För specialisten är arbetet fragmenterat. Vid de tillfällen då alla bitar kastas upp i luften och nya förutsättningar råder behövs nya instruktioner eftersom specialisten saknar helhetsperspektiv och saknar rätt förutsättningar att prioritera.

Förståelse monteras över

Information om uppgifter, området och ansvar sker. Detta innebär att en kognitiv försåelse monteras över. Praktiskt betyder detta flera olika tillfällen av samtal och informationstillfällen.

Färdighet monteras över

Alla är nybörjare i början och all kunskap behöver läras in bit för bit. Färdigheter monteras över och byggs upp i form av imitation och repetition. Gå vid sidan om eller ”lärlingmetod” är benämningar som används för detta steg.

Erfarenhet byggs upp

I takt med att uppgifterna repeteras byggs det undan för undan upp erfarenhet och säkerhet i utförande.

Ansvar flyttas stegvis över

I takt med att erfarenhet byggs flyttas successivt ansvaret över. I takt med att ansvaret ökar ökar även medvetenheten kring agerande och dess konsekvens. Den kognitva förståelse som introducerades i steg två får i steg fem en förankring i verkligheten.

Ägaransvar

I takt med att ansvaret stegvis flyttas över får mottagaren till slut hela ansvaret. Det innebär även ägarskap för uppgift och dess resultat. I detta skeede har mottagaren även möjlighet att ändra hur uppgifter genomförs.

Eget initiativ

Den kognitiva förståelsen, förankring i verkligheten tillsammans med eget ansvar som flyttats över ger förutsättningar till en vidgad medvetenhet. Förmågan att abstrahera komplexitet har ökat och därigenom även självbevarelsedriften att agera proaktivt. Förmågan att se direkta och indirekta beroenden i versksamheten ökar. ”Världen” går från att vara fragmenterad till att förstå en allt större helhetsförståelse. Beteenden som kommer med helhetsperspektiv tillsammans med självbevarelsedrift utifrån ett ägarskap resulterar i högre nivåer av initiativtagande.

Medarbetarskap

I takt med att fler medarbetare har ansvarsområden samt förståelse för helhet sitter färre och väntar på instruktion. Medarbetare agerar självgående, samarbetar frivilligt och växeldrar med andra i högre utsträckning. I den här situationen agerar man utifrån en större förståelse och har därmed expanderat vad den egna rollen innebär. Färre saker faller mellan stolarna då man även agera utanför sin egen roll.

7 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla