Är coachning manipulation?

Uppdaterat: mar 15

Ett inslag i coachande samtal är att motparten bjuds in att utforska möjligheter och själv hitta svar på frågor. Medarbetaren uppmuntras att hitta nya perspektiv och nya vägar för att nå mål. "Hur ser det ut för dig nu?", "Vad kan du börja med redan idag?" eller "Av allt du nämner, vad känner du mest glädje och motivation inför?". Att befinna sig i ett samtal där någon oavkortat bekräftar dig kan vara en härlig känsla. Du har en persons fulla uppmärksamhet. Någon är intresserad av dig och vill att du ska utveckla dina resonemang och tankar ännu mer.


Coachning och utbildning i självledarskap. Magnus Lewrén AB. Malmö.
Är coachning manipulation?

Vanliga samtal handlar om ett ömsesidigt utbyte. En kommunikation och samspel likt en tennismatch som går fram och tillbaka. Den ena personen säger en sak och mitt i sin berättelse flikar den andra in och kanske rentav tar över samtalet och pratar om sig själv en stund. En bit in i sin berättelse böljar samtalet över och nu är det den första personen som tar tillbaka taktpinnen. Vanliga samtal har som syfte att vi pratar för pratandets skull, det är ett sätt att umgås.


Coachande Ledarskap. Digital utbildning.

Coachande samtal är något helt annat. Det är fokus på en person. Det är en ynnest att oavbrutet få prata om sig själv, sina drömmar och sina tankar. Det finns ingen som dömer dig. Det finns inga goda råd och inga förslag utan acceptans, öppna och utforskande frågor. Frågorna är inte till för coachens skull utan för att motparten ska hitta mer information, att expandera för sin egen skull. Att utforska kan liknas med orienteraren som viker upp nya områden på en karta. Ser du mer av din karta kommer du även att se fler möjligheter och vägar fram till dina mål. När coachning används på detta sättet är allt gott och väl.


Det finns dock ett problem med öppna och transparenta samtal. Vem är det som ställer frågorna? Jo coachen! Så länge coachen ställer rätt frågor med ett öppet förhållningssätt är det bra. Men problemet uppstår när coachen har en egen åsikt som inte kan lämnas utanför eller en egen agenda. Att vara den som ställer frågorna kan liknas med att bestämmer dagordningen inför ett möte, det är makt. Det går att vinkla på ett sätt som leder innehållet och slutresultatet i en viss riktning. Coachning kan uppfattas som en öppen dialog men har coachen en egen agenda övergår det till manipulation. Manipulation är ett hårt uttryck, social påverkan eller medvetet influerande av andra är mer acceptabla etiketter med liknande innebörd.


För en chef som använder sig av coachning är detta en viktig distinktion att göra. Ett riktigt coachande samtal innebär att coachen hjälper klienten att utforska sina drömmar, mål och vägar fram oavsett vilka målen är. På en arbetsplats är detta inte alltid möjligt. Alla behöver jobba i en gemensam riktning för att uppnå organisationens mål. Individens mål kan inte gå i motsatt riktning mot organisationen. Att hitta egna vägar att nå fram till mål är inte heller möjligt för det finns kollegor, kunder, processer och deadlines att ta hänsyn till. Att ge sken av möjligheten att utveckla sin egen väg men sedan ändå bli indirekt styrd och påverkar blir bedrägligt.


Det finns fyra sorters ledarskap. Direkt, byråkratiskt, flexibelt/coachande samt integrativt. Det flexibla och coachande ledarskapet innebär i grunden ett expanderat förhållningssätt där gränserna mellan chef och medarbetare till viss del suddats ut. Chefen äger inte själv all drivkraft och bestämmande. Mål, innehåll samt "huret" är uppe för diskussion. Sett ur detta perspektiv har det flexibla och coachande ledarskapet mer utvecklande och transformativa inslag. Det flexibla och coachande ledarskapet lämpar sig ypperligt som en del i ett delegeringsarbete med överflyttning av ansvar, ägarskap och förståelse för komplexitet och konsekvenser. Det lämpar sig också ypperligt för att skapa arbetsplatser med högre inslag av medarbetarskap det vill säga arbetsplatser där man som medarbetare visar större initiativ och eget driv.


Men när coachning används som teknik för att bedriva ett direkt och instruerande ledarskap ger det en eftersmak av manipulation. Medarbetare upplever bekräftelse, personlig utveckling men blir indirekt styrda. Det kan skapa enorm förvirring för det finns ingen att hålla ansvarig. Som kommunikationsmetod har detta mycket gemensamt med dold aggressivitet som får liknande effekt, förvirrad motpart som inte riktigt kan sätta fingret på vad som händer. Ingen vill känna sig lurad men det kan lätt hända för känslan av bekräftelse är förförisk i stunden.


Coachning är ett sätt att stötta i personlig utveckling. Att stötta till att hitta vägar och möjligheter att sitt liv på egna villkor. Det är viktigt för vårt välmående att vi kan styra vår tillvaro. Men fler saker är viktiga for oss, exempelvis trygghet. Därför är vi villiga att ge upp en del av oss själva i utbyte mot gemenskap. Vi vinner gemenskap och trygghet men förlorar samtidigt till viss del saker som kreativitet, glädje, engagemang och motivation. Till detta förväntas vi köpa in på arbetsgivarens värderingar och normer. Den individuella konsekvensen blir förminskning.


Medvetet utvecklande kultur

Men som chef kan du vara både styrande och coachande med ett expanderat förhållningssätt. Det är möjligt att styra mot mål, uppnå önskvärda resultat och organisatoriskt förhålla sig till arbetslivets krav och samtidigt stärka både individer och team. Ett coachande förhållningssätt ger en möjlighet att medvetet bygga en utvecklande kultur.


Företagsmål har vi begränsade möjligheter att påverka men vi kan påverka hur vi förhåller oss till mål, hur vi förhåller oss till varandra och vardagens krav. Gjort på rätt sätt stärker vi inte bara relationer och samarbete utan även individen. Effektiva team och effektiva arbetsplatser innebär inte att du som medlem i team och anställd behöver utplåna dig själv och din identitet för att anonymt stå i ledet. Det innebär en arbetsplats med starka individer som väljer att jobba tillsammans där de får gemenskap, försörjning, rutiner, meningsfullhet och personlig utveckling. Det ena utesluter inte det andra.


Coachning som används felaktigt riskerar att försvaga arbetsplatser. Men utvecklingen och ett expanderat förhållningssätt med ett genuint coachande ledarskap skapar istället effektiva och hållbara arbetsplatser.


Digital utbildning i coachande ledarskap. Utveckla till ledarskap. Led andra genom utveckling. Magnus Lewrén AB. Malmö.

1 visning0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla