Bli bättre ledare med coachning.

Uppdaterat: sep 21

Vad är coachning och varför skall det användas av chefer och ledare? Det är en vanlig och relevant fråga. Så vad är egentligen syftet? Hur kan man påstå att coachning frigör potential, ökar motivation och engagemang? Vad finns det för positiva resultat för en verksamhet?


Coachande ledarskap. Digital utbildning. Maximera din potential. www.lewren.se
Maximera din potential.

Coachning är inte en fråga om reparation, det är en viktig sak att betona. Coachning handlar inte om att utgå från att någon måste fixas utan snarare att hjälpa till att ta fram det bästa i någon. När du hjälper att lyfta fram det bästa i någon hjälper du till att frigöra någons potential.


Du kan göra detta genom att lyfta fram och synliggöra exempelvis en persons värderingar det vill säga en persons grundläggande rättesnöre kring vad som är sant eller falskt och koppla samman det med mål och handlingar.


När våra värderingar, vår kunskap, motivation och mål blir tydliga och sinsemellan kalibrerade uppstår tillstånd av klarsynthet. Det kan även beskrivas med att känna sig hel till skillnad från fragmenterad.


Det här är en processen görs möjlig med hjälp av coachning. Mottagaren har med andra ord svaren men coachen hjälper mottagare att lägga svaren på bordet. Mottagaren bestämmer själv vad han/hon vill och tycker är viktigt medan coachen ser till att ge stöd, hjälper mottagaren att behålla fokus och säkerställer att det finns en drivkraft.


Det är inte coachen som med handling fysiskt agerar för att uppnå resultat. Däremot kan man se coachen som en multiplikator. En person som hjälper mottagaren att maximera sin potential och uppnå mål.


En beskrivning av processen?

  1. Coachning handlar inte om reparation utan utgår från att mottagaren är fullt kapabel att åstadkomma resultat. Däremot kan coachen utgå ifrån att mottagaren behöver hjälp för att lyckas. Första steget i coachningsprocessen handlar därför om coachens förhållningssätt att vara inriktad på lösningar, nya möjligheter och förhålla sig öppen och positiv.

  2. Coachning kan handla om att utforska önskningar och mål. Men i de fall målen redan är tydliga är den andra delen av processen en fråga om motivation, exempelvis: "Om du kan välja helt fritt, vad skulle du helst göra då?". Att gör mottagaren självmedveten om mål, anledningar och känslor är ett sätt att frigöra motivation och energi att vilja gå framåt.

  3. Den tredje delen handlar om att bemöta invändningar och ta bort hinder som försvårar eller stoppar mottagaren från att uppnå mål. "Å ena sidan beskriver du det här..... men å andra sidan verkar det finnas tveksamhet kring följande.... Om det stämmer kan du berätta lite mer om vad det kan handla om för dig?"

  4. Fjärde delen innebär att konkretisera och utforma en plan som kan sättas i verket. Det går att beskriva detta som ett steg som handlar om fokus. Coachen och mottagaren går igenom planen och ser till att den går att genomföra och inte står i motsats till exempelvis övriga åtaganden. Det här steget kan även innehålla att bli medveten om tidigare mönster och vanor kring självsabotage. Om mönster lyfts fram kan åtgärder och stöd diskuteras fram och dessa kan därefter ingå i steg fem.

  5. Sista och femte delen är därefter en fråga om genomförande. Att komma fram till mål, förtydliga motivation, ta bort hinder och åstadkomma fokus är den enkla delen. Men genomförande handlar om rutiner och att kontinuerligt hänge sig åt handling. Här spelar coachen en viktig roll i form av att påminna och hjälpa mottagaren att komma tillbaka till planen och bakgrunden till genomförandet. "Det du kom fram till och bestämde att du ville göra till idag var följande.... Är det något som hindrar dig från till att starta nu? Om du bryter ner det till delmål, vad är en liten del du kan börja med och starta med här och nu och hur ser ett nästa steg ut?"


Kombinera coachning och ledarskap för det bästa av två världar. Undersökning visar (Manchesterus inc) att det ökar avkastning, förbättrar relationer både internt och externt med kund, ökar tillfredsställelse på arbetsplatsen, minskar antal konflikter och ökar effektivitet i team.


Snabbaste sättet att komma igång med coachning och ett coachande ledarskap är den digitala utbildningen i Coachande Ledarskap. Klicka här för mer information!


Digital utbildning i coachande ledarskap. Utveckla till ledarskap. Led andra genom utveckling. Magnus Lewrén AB. Malmö.5 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla