Empati. En grundbult för engagemang.

Uppdaterat: apr 15

Ledarskap är likställt med relationer. Tänk på den bästa chef du har haft. Troligen tänkte hen mest på dig. Rollen som chef innebär att utföra arbete genom andra men utan empati är det en problematisk dans. Kognitiv empati gör dansen effektiv och känslomässig empati fyller dansen med engagemang och liv. Coachande ledarskap är manualen för att lyckas.


Coachande ledarskap. Digital utbildning. Maximera din potential. www.lewren.se
Empati. En grundbult för engagemang.

Empati betyder inlevelse eller förståelse. Det kan beskrivas som att förstå och känna hur det är att gå i någon annans skor samtidigt som du vet om att det inte är dina skor. (Alberta Szalita). Det skiljer sig från sympati som innebär medkänsla eller medlidande, det kan beskrivas att ta över någons känslor och göra de till sina egna.


Känslohantering

Inom terapi anses empati som en av de viktigaste faktorerna för utveckling och framgång. När vi känner oss förstådda, sedda och bekräftade minskar vår emotionella ensamhet. Det leder till att vi blir mindre rädda för våra egna känslor och klarar därför av att vara närvarande med oss själva. För att vara mer oss själva, få ut hela vår potential är känslor och känslohantering en avgörande faktor. Känslor är ett komplext område och påverkas av många faktorer men följande är en enklare beskrivning utifrån ett psykologiska perspektiv. Kan du inte känna och uttrycka sorgsenhet, blir det svårt att få närhet och omsorg. Undviker du att uttrycka ilska blir det svårt att sätta gränser. Om du inte känner eller uttrycker skuld blir det svårt att reparera misstag och därmed svårt att utveckla och bevara hälsosamma relationer. Känner du inte rädsla får du svårt att ta dig ifrån situationer som kan vara skadliga (Selander. Jonsson). Detta är några exempel men vi kan se att det finns grundläggande behov som är direkt kopplade till vår förmåga att känna och uttrycka olika känslor. När vi inte förstår våra känslor kan det leda till oro och ångest. När vi inte kan uttrycka känslor, undertrycker eller förtränger känslor kan det leda till ännu större smärta och mer obehag.


Potential

Det kan finnas en poäng med att undvika fysisk smärta men med känslomässig smärta är det tvärtom. Förmågan att uttrycka känslomässig smärta är en förutsättning till känslomässig utveckling vilket i sin tur skapar en situation där vi kan agera flexibelt, fritt, lekfullt, kreativt, utforskande och expanderande. Detta till skillnad från reaktivt, oroligt, rigidt, fyrkantigt, endimensionellt, protektionistiskt och förminskande.


I rollen som chef, kollega eller bara medmänniska är det förstås inte en fråga om terapi. Men detta är inte poängen. När vi genom empati förstår andras perspektiv, deras känslor och rationalisering till beteende känner man som mottagare sig sedd och bekräftad. Därigenom frigörs potential.


Vi gör detta genom att prata och förhålla oss till varandra på ett utforskande och tillåtande sätt. Detta skiljer sig från att prata på och förhålla oss till varandra på ett förminskande sätt med inslag av rätt/fel, censur och fördelning av skuld.


Engagemang

Mycket har skrivits och forskats kring engagemang. En återkommande referens kring engagemang och arbetsplatser är Gallups arbetsplatsundersökning från 2017. Den visade att 14 % av medarbetare i Sverige var engagerade i sina jobb. Hela 75 % var oengagerade och var sannolikt inte benägna att bidra till organisationens mål. 11 % av medarbetarna var enligt undersökningen aktivt oengagerade och fientligt inställda till sin arbetsplats.


Vad som vanligtvis inte lyfts fram från denna undersökning är att den stora bulken av medarbetare, gruppen på 75 %, är påverkbar. Som arbetsgivare eller representant för din arbetsgivare i rollen som chef har du en direkt påverkan på dessa personers engagemang.


Ett säkert sätt att alienera andra personer och skapa en situation med lågt engagemang och fientlighet är att göra följande. Skapa en situation där ingen betyder något. En situation där ingen är sedd, inte bekräftad, inte har möjlighet att känna sig kompetent, inte är betydelsefull och inte kan påverka sin situation eller arbetet i stort. En arbetsplats som består av rätt och fel. Detta kommer ofelbart att generera känslomässiga försvarsbeteenden.


Ett säkert sätt att skapa engagemang är att göra det omvända. Se till att kulturen värdesätter olikheter, är tillåtande och förstående, ser det positiva, utforskar, tillåter sårbarhet och ger möjlighet att vara hela sig själv.X eller Y ledare

Douglas McGregors teori om ledares attityder och förväntningar gentemot medarbetare förklaras med teori x och teori y. De som tillhör teori x ser sina medarbetare som lata, apatiska, opålitliga och anser att framdrift bäst sker genom piska och motor. X ledare behöver därför ägna sig åt att kontrollera genom belöningar och straff. Teori y ser medarbetare som självständiga, pålitliga, vill ha ansvar och utmaningar. I de fall medarbetare inte är motiverade beror det på exempelvis dålig organisation eller att de inte har fått rätt stöd och förutsättningar. Deming som ansåg att 94 % av alla problem i en verksamhet beror på organisatoriska förklaringar och bara 6 % härstammar till individer kan ses som ett stöd för teori y perspektivet. Det som teori x och y sätter fingret på är hur våra attityder och förväntningar inför andra personer får en inverkan i hur vi påverkar varandra.Ledarskap och relationer

Ledarskap ur teori y är likställt med att leda genom utveckling och ett utvecklande av våra relationer. Tänk på den bästa chef du har haft, den bästa arbetsplatsen du varit på eller dina bästa relationer du har haft. Vad finns det för gemensamma nämnare mellan dessa och hur du har känt dig? Har du känt dig bekräftad, lugn, trygg och stöttad? Eller har du känt dig ifrågasatt, förminskad och på din vakt?Coachande ledarskap

Coachning är både en samtalsteknik och ett förhållningssätt som bland annat utgår från att människor vill ha ansvar och utmaningar. Coachning är inte en fråga om reparation utan handlar om att erbjuda förutsättningar som innebär att man tar fram det bästa i någon. Coachande ledarskap är kombinationen av coachens tekniker och förhållningssätt integrerat med ledarskap. Ett annat sätt att beskriva coachande ledarskap är att det är manualen till hur du gör för att utöva teori y ledarskap.


Kombinera coachning och ledarskap för det bästa av två världar. Undersökning visar (Manchesterus inc) att det ökar avkastning, förbättrar relationer både internt och externt med kund, ökar tillfredsställelse på arbetsplatsen, minskar antal konflikter och ökar effektivitet i team.


Snabbaste sättet att komma igång med ett coachande ledarskap är den digitala utbildningen. Klicka här för mer information!Digital utbildning i coachande ledarskap. Utveckla till ledarskap. Led andra genom utveckling. Magnus Lewrén AB. Malmö.58 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla