2. Förhandling. Flexibilitet, ditt bästa verktyg för att lyckas!

Uppdaterat: sep 7

Improvise, adapt and overcome! Så lyder det inofficiella talesättet i den Amerikanska marinkåren men det kan också vara ett bra ledord för dig i en förhandling. En förhandling handlar om att hitta lösningar. Flexibilitet är ett av dina bästa verktyg för att lyckas att improvisera och hjälpa dig att ställa om när förutsättningarna ändrar sig. Gör följande för att öka både din men även din mortparts flexibilitet och mottaglighet i en förhandling.Flexibilitet, ditt bästa verktyg för att lyckas i en förhandling.

Stelhet kan vara farligt

Tänk dig att du kör motorcykel i hård vind med kastbyar. Är du spänd i kroppen är det svårt att absorbera vinden. Istället för att parera riskerar du att få ett kast och i värsta fall trilla av. Att köra motorcykel i hård vind kan vara obehagligt och det är fullt naturligt att vilja spänna sig för att vara förberedd på kastvindar. Det kan kännas kontraintuitivt men det säkraste sättet är istället att vara mjuk och följsam. Samma princip gäller i förhandlingar. Är du stel, principfast och ensidig kring dina mål riskerar du allt från motsättningar, dödlägen till förlorade möjligheter. Har du istället flexibilitet i situationen kan du parera motsättningar, styra undan dödlägen och hitta fler möjligheter.


Är du stel, principfast och ensidig kring dina mål riskerar du allt från motsättningar, dödlägen till förlorade möjligheter.

Gör detta!

Flexibilitet i en förhandling handlar om tre aspekter: Förberedelse. Förhållningssätt. Tålamod.


  1. Förberedd Arbeta igenom och bli klar med vad du vill ha ut av din förhandling och vad du gissar att din motpart vill ha. Brainstorma därefter fram olika tillvägagångssätt och lösningar som kan användas för att uppnå dessa mål. Skissa sedan på en process hur förhandlingen kan gå till, allt från möten, vilka personer som skall vara med och tid för möten. Även om inget blir som du har tänkt dig gör den här typen av förberedelse att du kan slappna av på färden och parera det som händer. Förberedelse ger dig frihet att vara flexibel. En av de största misstagen du kan göra inför en förhandling är att skippa förberedelsen.

  2. Förhållningssätt Att vara nyfiken, intresserad och expanderande är en av de mest betydelsefulla förhållningssätten du behöver ha med dig in i en interaktion. Om du bemöts med invändningar, krav eller påstridighet kan det vara lätt att bli defensiv. Istället för att hamna i en situation där du instinktivt börjar med argument för att rättfärdiga kan du spela tillbaka bollen. Får du en invändning om pris kan du säga. “Jag förstår att kostnad är en viktig parameter. Berätta mer om detta så jag förstår både dig och er bättre. Vad har ni för budget och vad, förutom pris, är också betydelsefullt för er?" Förr eller senare kommer ni att prata om pris men innan det finns något konkret på bordet är alla prisdiskussioner bara hypotetiska. Ett bra sätt att vara flexibel är att agera med ett expanderande förhållningssätt. Ställ mer frågor!

  3. Tålamod Det går inte att vara tre steg före din motpart, du kan bara vara ett halvt steg före. Det är möjligt att du har gjort din förberedelse, du är expanderande och nyfiken men din motpart agerar oförberett och stelt. Det är svårt att rada upp mängder av exempel kring möjligheter med någon som inte är förberedd. Bombarderar du med förslag riskerar du att hamna i en situation där motparten låser sig. Det är ofta svårt att få till en lösning om inte din motpart redan har en föreställning kring lösningar själv. Du löser detta genom att respektera att alla har olika lång ställtid. Ställ frågor, expandera och föreslå en eller två olika lösningar men när du presenterar dessa säger du också. Detta är förslag och något att fundera vidare på. Låt oss boka ett nytt möte om några dagar. Ge din motpart tid att fundera och bearbeta förslag så de landar och mognar. En bra tumregel kan vara att vänta till dess att din motpart börjar använda dina argument, dina exempel och dina förslag som sina egna. Det är en indikator på att idéerna har landat. Vissa gånger händer det redan vid första mötet, andra gånger behöver ni träffas både två eller tre gånger. Låt det ta den tid det behöver.


Sammanfattningsvis

Flexibilitet ett av dina bästa verktyg för att lyckas att improvisera, anpassa och överkomma hinder i en förhandling. Tre bra sätt att träna upp din flexibilitet på är genom förberedelse, expanderande förhållningssätt och tålamod.


Förhandling, samarbete och kommunikation

Förhandling är mer än affärsavtal, lön eller bolån. Du förhandlar om utrymme när du möter någon på trottoaren eller vem som sätter på kaffet på morgonen. Alla interaktionen och möten med andra innebär kommunikation och olika aspekter som samarbete, tävling, kompromiss, tillmötesgående eller undvikande. I snitt förhandlar vi sju gånger per dag vilket är över 2500 gånger per år. Att vara bra på något vi gör så ofta är en framgångsfaktor både yrkesmässigt och privat. Förhandling, samarbete och kommunikation är en kompetens du tränar upp. Träning ger positiva resultat från dag ett.


Börja träna idag! Förhandlingsteknik. En digital utbildning.
8 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla