PANAS - Halvfullt eller halvtomt?

Uppdaterat: 5 juli

Du har hört och märkt det själv eller hur! Du vet personer vilket går genom livet och ser mer problem än nödvändigt. Sedan finns det andra som har ett mer positivt perspektiv. Ibland är det vi själva, vars glas är halvtomt.


Affekt

Det finns något som man brukar tala kring som positiv affekt och negativ affekt, förkortning PANAS. I vardagligt tal kan det översättas med att glaset är halvfullt eller halvtomt. Det går också att förstå som oroshantering.


Positiv affekt kopplas till högre förmåga att bl.a. se möjligheter, flexibilitet och ett positivt angreppssätt.


Negativ affekt är motsatsen till positivt angreppssätt. Det beskriver tillståndet då vi är misstänksamma och ser faror. Negativ affekt ger oss förmågan att hantera farliga situationer genom att agera med kamp, flykt eller att frysa.


Dragningen positiv eller negativ affekt är delvis medfött. Det kommer även som inlärt beteende.


Negativ affakt uppstår även i pressade situationer. Under depression & utmattning har vi per definition en större dragning åt negativ affekt vilket gör det helt förståeligt med känslor och beteenden som manifesteras genom flykt eller kamp. Det är naturligt och något vi kan förvänta oss. 

En dragning åt negativ affekt färgar din värld. Det mesta blir mer pessimistiskt.

 

Reglering

Vad gör man om glaset är halvtomt?  Nästa steg är att förstå strategier för emotionell reglering som bidrar till bättre mental och fysisk hälsa. Hälsa i det här perspektivet kan definieras som frånvaron av depression samt vanor för lycka men även ökad allmänhälsa där vi återfinner allt från sömn, mat, motion, relationer osv.


Undertryck eller omvärdering? Utan att vi är fullt medvetna har vi alla redan idag olika strategier för att reglera våra känslor. Strategier för emotionell reglering kan vara undertryck av känslor eller kognitiv omvärdering. Strategin undertryck av känslor är en vanlig metod men dålig för att bidra till positiv affekt, ökat välbefinnande och bättre mental hälsa. Strategin med kognitiv omvärdering däremot visar en direkt korrelation till positiva resultat.


Undertryck

De som går igenom livet och ger uttryck för att glaset är halvtomt är bra på att se faror, agerar misstänksamt och har mer en form av tunnelseende. De som däremot går genom livet och ger uttryck för att glaset är halvfullt har en högre öppenhet, lyhördhet och är bra på att se fler möjligheter.  


Undertryck som metod är kopplat till negativ affekt, vanligt under depression och medför risken att ytterligare förstärka en nedåtgående spiral. Det kan även vara utmanande eller omöjligt att fatta beslut som kan bidra till att bryta en nedåtgående spiral. Varje ny negativ känsla förstärker ytterligare en nedåtgående rörelse.


Omvärdering

Omvärdering å andra sidan är inte bara naturligt kopplat till positivt livsperspektiv. Det hjälper även som metod för att komma ur negativa tankemönster. Du kan ha full förståelse för både dig själv och andra när någon tvekar och ser problem. Det kan vara en naturlig reaktion. Därmed inte sagt att man skall agera på känslan, tvärtom! Vilket beslut du ska fatta i olika situationer (om de inte är livshotande) skall avgöras av situationen i sig, dvs lugnt, vuxet och rationellt beslut och inte ett känslobeslut.224 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla