top of page

DISC analys. Vilken DISC profil har du och vad får det för konsekvenser?

DISC är en modell som kategoriserar beteende. Beteenden uppfattas på olika sätt och kommer med olika konsekvenser. Disc och discanalys är en bra start för att förstå mer om din disc profil, personlighet och personligheter överlag. Disc analysen hjälper dig upptäcka om dina beteenden uppfattas som röd personlighet, gul personlighet, grön personlighet eller blå personlighet. Att förstå mer om beteende, personlighet och personlighetstyper underlättar vid exempelvis jobbmatchning och i utveckling av samarbete i grupper och ledningsgrupper.Gratis DISC test

Längre test ger högre reliabilitet. Testet på 40 frågor är lämpligt att använda om man är nyfiken på sin profil och snabbt vill ha ett svar. Det utökade testet på 80 frågor ger dig en tydlig beteendeprofil. Det utökade testet har en högre reliabilitet och lämpligt att använda som underlag i samband med utveckling av samarbete i grupper och ledningsgrupper.Vad är DISC för något?

DISC är ett sätt att beskriva beteende och en modell som kategoriserar beteendemönster. Ursprunget till DISC-testet kommer från den amerikanske forskaren William Marston. Marston publicerade 1928 boken ”Emotions of Normal People” där teorin bakom DISC presenteras. Marston menade att beroende på om man: Ser tillvaron som fientlig eller vänlig och om man anser att det är bäst att agera avvaktande eller ta initiativ, framstår det fyra olika beteendemönster vilket beskrivs som faktorer.Fyra faktorer

 • D står för dominant och indikeras vanligen med röd färg.

 • I står för Inflytande och indikeras vanligen med gul färg.

 • S står för stabil och indikeras vanligen med grön färg.

 • C står för analytisk (anpassning) och indikeras vanligen med blå färg.


DISC är inte en personlighetsteori

Även om disc i olika sammanhang beskrivs som ett personlighetstest är detta inte korrekt. Den vetenskapligt accepterade personlighetsteorin är NEO-PI, även kallat Big Five eller femfaktorsmodellen på svenska. Big Five modellen har fem faktorer istället för DISC modellens fyra faktor. Big Five har även sex subfaktorer, sk facetter, till varje faktor. Big Five beskriver personlighet i en modell med totalt trettiofem faktorer. Att fånga och beskriva personlighet är en av psykologins stora utmaningar. Ingen modell är utan kritik.


Klicka här för personlighetstest i femfaktorsmodellen.DISC och Big Five överlappar

Det går inte att använda discmodellen för att beskriva personlighet på samma sätt som personlighet beskrivs i femfaktorsmodellen. Men samtliga av de fyra faktorerna som förekommer i disc förekommer även i femfaktorsmodellen. Beteende som bland annat kategoriserar i disc-faktorn dominant (röd) kategoriseras även till big five-faktorn extrovert. Den som är intresserad av personlighetspsykologi kan gå vidare från disc till femfaktorsmodellen och kommer då att se hur modellerna överlappar varandra.


Fördelen med big five är att den är vetenskapligt underbyggd som personlighetsteori men nackdelen är att teorin är omfattande att sätta sig in i. Fördelen med disc är att det är en enkel modell att förstå men nackdelen är att modellen inte är tillräckligt omfattande och djup för hävda att den beskriver personlighet.


Det ena utesluter dock inte det andra. Det är fullt möjligt att använda disc som en instegsmodell till att förstå mer om beteende, personlighet och personligheter. Det går dock inte att kalla disc för personlighetsmodell, den beskrivs därför mer korrekt som en modell för kategorisering av beteende.Beteende och konsekvenser

Vi kommunicerar hela tiden. Vi kan inte, inte kommunicera. All kommunikation lockar fram förutsägbara mot-reaktioner hos andra. Att förstå sina kommunikationsmönster ökar medvetenheten hur ditt sätt att kommunicera påverkar andra positivt och/eller negativt och därför indirekt även påverkar dig.Beteende

Alla har sina föredragna sätt att agera på, sk grundbeteenden. Utöver detta kan alla även anpassa sina beteenden beroende på situation och omständighet, sk anpassade beteenden. Ett enkelt sätt att förklara grundbeteenden och anpassat beteende är att tänka på vilken hand du föredrar att skriva med. Föredrar du skriva med höger hand då är det ditt grundbeteende. Du skulle med viss ansträngning kunna skriva med vänster hand, ditt sk anpassade beteenden. Över tid är det vanligt att vissa beteenden och handlingsmönster framträder starkare än andra. En del av dessa mönster blir synliga när du gör en disc-profil.Självskattning och reliabilitet

Testet bygger på självskattning vilket innebär att ditt resultat är direkt kopplat till de svar du ger. Har du haft en dålig dag eller känt dig stressad när du har svarat kan det påverka dina svar och resultat. För att du ska få en rimlig representation av dina grundbeteenden är det betydelsefullt att du svarar i linje med hur du vanligtvis brukar agera. Test kan konstrueras på olika sätt. Fördelen med ett kort test som DISC där olika adjektiv ställs mot varandra är att det snabbt genererar en "svarsprofil". Nackdelen med korta test är att dessa test får en lägre reliabilitet (dvs resultaten kan ändra sig från gång till gång om du upprepar testet).


Nyttan med att använda DISC

DISC-testet är ett sätt att fånga upp vissa beteendemönster och därmed din kommunikationsstil. Utifrån detta går det att resonera kring konsekvenser olika beteende och kommunikationsmönster kan resultera i delvis beroende av hur de uppfattas av andra. När du förstår dina beteenden bättre och förstår hur de kan påverka andra får du ökade förutsättningar att kommunicera smidigare och effektivare.


Har du ett beteende som av andra uppfattas som:

 • Resultatinriktat, kraftfullt och beslutsamt kommer du vanligen att uppfattas av andra som dominant.

 • Social, inspirerande och övertygande kommer du vanligen att uppfattas av andra som influerande.

 • Omtänksam, demokratisk och tålmodig kommer du vanligen att uppfattas av andra som stabil.

 • Strukturerad, detaljinriktad och systematisk kommer du vanligen att uppfattas av andra som analytisk.


Snabbt / långsamt

 • Ett beteende som upplevs som dominant och/eller influerande upplevs vanligtvis som snabbt.

 • Ett beteende som upplevs som analytisk och/eller stabilt upplevs vanligtvis som långsamt.


Resultat / relation

 • Ett beteende som upplevs som analytiskt och/eller dominant upplevs vanligtvis som ett resultatorienterat beteende.

 • Ett beteende som upplevs som stabilt och/eller influerande upplevs vanligtvis som ett relationsorienterat beteende.


Underlag

Betrakta testresultat, oavsett test, som underlag till ökad självmedvetenhet. Inget du gör livsval utifrån. Att förstå mer om beteende, personlighet och personlighetstyper underlättar vid exempelvis jobbmatchning och i utveckling av samarbete i grupper och ledningsgrupper.Workshop

Boka workshop i DISC. Klicka här för mer information och erbjudande493 visningar0 kommentarer
bottom of page