HSP självtest och tips för dig med högkänslighet.

Uppdaterat: 5 juli

Konkreta tips för att minska intryck och tips för att snabbare komma i balans. Högkänslighet är ett personlighetsdrag eller karaktärsdrag. Fackbegreppet är sensorisk bearbetningssensitivitet och myntades av Dr. Elaine N. Aron 1996. Det är medfött hos cirka 20 procent av befolkningen och fenomenet har också observerats hos över 100 olika djurarter.


Gör HSP test
Normalt

Även om högkänslighet återfinns hos en mindre del av befolkningen är det tillräckligt många för att betraktas som normalt. Men det är inte tillräckligt normalt för att omgivningen ska förstå vad det är. Därför är det vanligt att personer med högkänslighet känner sig annorlunda, missförstådda, onormala och vara "utanför". Detta är något som blir extra utmärkande i ett samhälle eller i en kulturell kontext som premierar tävling, många bekantskaper och hög aktivitetsnivå.


Lättnad

Många människor som upptäcker att de är högkänsliga eller att de har drag av högkänslighet kan känna en lättnad av att kunna sätta namn på något de känt men inte förstått.


Känslighet inför vad?

Högkänsliga personer föds med ett nervsystem som är känsligare än hos genomsnittet. Detta gör högkänsliga personer extra mottagliga för den fysiska och emotionella miljö. De kan vara mer ljus- och ljudkänsliga, känsliga för temperaturer, textur men även känsliga för personers humör. De lägger märke till mycket mer än andra personer gör eller rättare sagt saknar förmågan att filtrera bort alla sinnesintryck vilket kan göra det ansträngande att befinna sig i stimmiga miljöer och agera "normalt". Ett överbelastat nervsystem behöver dessutom tid för att bearbeta och sortera i intryck för att återgå till jämnvikt vilket även det kräver energi.


Anpassningar

Högkänsliga kan gynnas av olika stödåtgärder och anpassningar. Det kan handla om att minska exponeringen för stressorer. Det kan även handla om att få en ökad förståelse från sin omgivning om behovet av anpassningar. Alla personer mår bra att växa upp i en förstående och inlyssnande miljö framför en uppväxtmiljö där individuella behov inte möts. Personer som klarar en tuff uppväxtmiljö benäms ibland som maskrosbarn. Högkänsliga personer kan i jämförelse benämnas som orkidébarn. En negativ miljö är inte bra för någon men den påverkar en högkänslig person i högre utsträckning än andra. Om en person med högkänslighet inte hanteras på rätt sätt är risken större att hen blir deprimerad, får förstärkta drag av ängslighet och blyghet.


Autism

Högkänslighet är inte en funktionsvariation som exempelvis autism. Personer med autism delar dock utmaningar med sensorisk känslighet och därför kan högkänslighet och autism iblandas jämföras. Personer med autism har utöver högkänslighet vanligtvis utmaningar med hypoaktivitet dvs låsningar och igångsättningsproblem. Personer med autism kan även ha utmaningar med att känna sin egen känsla exempelvis hungerkänsla, mättnadskänsla eller trötthetskänsla. Detta kan leda till att de kan uppleva situationer som exempelvis sensorisk överbelastning vilket kan leda till hög oro och ångespåslag. De skulle må bra av vila men känner inte trötthet vilket leder till ytterligare exponering för intryck vilket leder till sensorisk överbelastning och nedstängning. I samband med detta är den kognitiva förmågan nedsatt och förmågan att leda sig själv är satt ut spel vilket kan leda till låsningar. Alla personer mår bra av rutiner och medvetenhet kring de egna behoven av anpassningar för att må bra. För personer med autism är rutiner centralt för en fungerande vardag.


Riskminimering

Högkänsliga personer utvärderar eventuella risker innan de företar sig något jämfört med att människor som agerar snabbt. Vissa högkänsliga kan därför uppfattas som tillbakadragna eller blyga. Blyghet är inte ett medfött drag utan ett inlärt beteende och är kopplat till rädslor för negativa omdömen från omgivningen och förstås bättre som en strategi för överlevnad. Sociala och extroverta beteende är en annan överlevnadsstrategi. Bättre att förekomma än att förekommas. För en person som är extrovert och högkänslig kan det innebära stor social färdighet. Men efter ett tag finns det inte plats för mer intryck. Då slår pendeln slår tillbaka i form av ett starkt behov att dra sig tillbaka.


Överstimulering

Högkänsliga människor uppmärksammar många detaljer och har svårt att filtrera vilket leder till ett överbelastad nervsystem och känslor av överstimulering. Högre påslag av dopamin och kortisol kan leda till känslor av att vara överväldigad, uppjagad och stressad. Därför behöver högkänsliga personer oftare dra sig undan för att få vila i fred. De behöver mer tid och energi än andra att smälta intryck.


Tips till högkänsliga


Sätt att minska sinnesintryck är att exempelvis:

  • Använd solglasögon när det är möjligt.

  • Använd mössa, schal, luvtröja eller keps för att göra världen mindre.

  • Öronskydd/proppar (ej sponsrat) som mekaniskt filtrerar bort olika frekvenser som annars laddar nervsystemet.

  • Taklampor som reflekterar ljus upp i taket för att minska stresspåslag från lampor och lysrörs uppdateringsfrekvens.


Sätt att dämpa överstimulans är att:

  • Använda tyngdtäcke på natten.

  • Aktiv lugn träning som hjälper till att ventilerar ut kortisol ur kroppen.

  • Yoga/mindfullness för att landa i kroppen (grunda sig).

  • HRV andningsövningar för att sänka pulsen.

  • Akvarier och husdjur har visat sig ha en dämpande effekt.

  • Gröna växter.351 visningar0 kommentarer