top of page

Insikter och principer för att förstå och bemöta personer med passivt aggressiva beteenden

Går det att samarbeta med vem som helst? Går det att samarbeta med personer som agerar passivt aggressivt, använder manipulation och svårupptäckta härskartekniker? Nej, är det enkla svaret. Samarbete är tyvärr inte möjligt. Däremot finns det insikter och principer som gör det enklare att förstå och bemöta personer med passivt aggressiva beteenden.Definition av samarbete

Att döma ut möjligheten till samarbete kan förefalla kategoriskt och fyrkantigt. Men förklaringen till varför samarbete är omöjligt blir tydligt när vi tittar på vad samarbete innehåller. Samarbete är både ett givande och ett tagande. Samarbete innehåller att vilja det bästa för sig själv och det bästa för motparten på samma gång. Samarbete innehåller både själviskhet, tillmötesgående och kompromiss. Samarbete är tillit och transparens. Samarbete är både sakfråga och bevarande av ömsesidig relation på samma gång. Samarbete går vanligtvis relativt lätt.Rök utan eld

Situationer och/eller relationer som innehåller passivt aggressiva beteenden som svårupptäckta härskartekniker och manipulation innehåller spel till skillnad från tillit och transparens. Att påpeka negativa beteende eller icke-beteende bemöts sällan av förståelse och reparation av relation. Du möts av passiva försvar, undvikande beteenden och rationaliseringar. Du möts av förklaringar om missförstånd tillsammans med subtil positionering av offerroll, antydningar och skuldbeläggande vilket indirekt projiceras i din riktning. Tidsperioder av märkligheter kan följas av bra perioder som ger hopp bara för att följas av nya märkligheter. Det kan vara svårt att sätta fingret på vad som händer. Passiv aggressivitet är rök utan att det finns en uppenbar eld. Det går inte att beskriva med att det alltid är svårt, en mer rättvis beskrivning är istället avsaknaden av att det går lätt. Den röda tråden är krumbuktandet.


Insikter och principer för att förstå och bemöta personer med passivt aggressiva beteenden.


  • Om du har kunskap eller färdighet inom ett specifikt område besitter du ett värde. Du kan något som kan addera värde i olika situationer och för olika personer. Ditt värde använder du för att hävda dig själv i världen. Passiv aggressivitet sker delvis på grund att det inte finns något riktigt värde personen själv bidrar med för att hävda sig. Kan man inte bidra på egen hand behöver man andra personer till hjälp för att få det man vill ha här i världen. Att bli utsatt för passiv aggressivitet, manipulation och spel är en tecken på att du besitter ett värde någon annan behöver på grund att de inte har förmåga eller kapacitet att hävda sig på egen hand.

  • Samarbete är autentiskt och ihållande men krumbuktande handlar om maktspel. I maktspel kan det förekomma beteenden som ger sken av samarbete men som inte är genuint eller långvarigt. Beteenden sprungna ur maktspel är en fråga om teater. Maktspel och passiv aggressivitet kan inte hanteras med öppenhet och tillit. Att göra det är att använda logik som fungerar i samarbete. Maktspel är en fråga om övertag oavsett om kampen är tydlig eller subtil.

  • Passivt aggressiva beteenden kan innehålla taktiken där förövaren medvetet söker en offerroll genom att indirekt pekar ut andra som förövare och pådrivare. Det kan vara en effektiv taktik för instinktivt är det få som har någon önskan att hamna i ett negativt rampljus. Den instinktiva reaktionen är en vilja att försvara sig genom förklaringar, ursäktande eller överdrivet tillmötesgående beteende. Flykt placerar dig i ett passivt läge där förövaren kan påverka dina beteenden till egen fördel. Flykt kan även tolkas som ett erkännande av skuld, även när skulden är påhittad. Flykt sänder en signal av sårbarhet vilket gör dig utsatt för ytterligare maktspel och nya påhopp. Viktigt att förstå är att det går inte att bemöta passiv aggressivitet genom olika flyktbeteenden. Acceptera inte skuld, lämna inga förklaringar och agera inte tillmötesgående.

  • När du förstår att det är ett maktspel du har att göra med och motat bort den initiala flyktinstinkten handlar det om att acceptera att aggressivitet bäst bemöts med neutralitet eller aggressivitet. Neutralitet är exempelvis en fråga om att ignorera insinueringar, inte stanna upp utan avfärda påhopp och gå vidare. Aggressivitet är en fråga om att tydligt påpeka beteenden när de sker för att sända signalen att “jag ser vad du håller på med. Jag har inget problem. Men har du ett problem, då har jag inget problem med det!”.

  • Samarbete handlar om att ge och ta. I maktspel går det inte att förvänta sig ömsesidigt goda beteenden. För att kunna landa i acceptabla beteenden behöver dessa tvingas fram och kontrolleras med någon form av överenskommelse. Utmaningen är att tvång mycket sällan fungerar. Du har att göra med någon som använder strategiskt undflyende beteende på ett konfrontativt men subtilt sätt. Detta är en strategi dom är skickliga på och du kommer med stor sannolikhet inte få dessa beteenden att upphöra. Vad du kan hoppas på är att de inte längre används i din riktning. Att tydliggöra och medvetet eskalera en situation till en punkt där det skulle kunna bli en fråga om avtal, kontroll och konsekvens är en fråga om att skjuta ett skott framför bogen. Det handlar inte om ett avtal, det handlar om att få avsändaren av passiv aggressivitet att ställa sig själv frågan om det är värt besväret att fortsätta?

Passiv aggressivitet är undvikande aggressivitet där vapen i form av känslor, subjektiva upplevelser och strategiskt undvikande används för att påverka dig. Du kan troligtvis inte få avsändaren att ändra beteenden och strategi men du kan bemöta situationen och sända signalen att det inte finns något att hämta. Du har genomskådat situationen och accepterar inte rollen i skådespelet du ovetandes blivit castad till.


4 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page