top of page

Karriärtest: En förklaring av karriärval och karriärplanering baserat på yrkespersonlighet.

Holland-koden är en modell som används för att identifiera en persons karriärpreferenser och yrkespersonlighet. Holland-koden är baserad på sex personlighetstyper: realistisk, undersökande, konstnärlig, social, företagsam och konventionell.


Genom att förstå Holland-koden kan personer förstå vilka yrken som passar deras personlighetstyper, vilka karriärvägar som är lämpliga eller vilka anpassningar som kan göras i befintligt arbete för att minska stress samt öka trivsel och prestation på jobbet.


Hollands “karriärtest” används med gott resultat som underlag i coachsamtal då temat är karriärval, motivation och engagemang. Se kurskatalog på www.Lewren.se för mer information om coachsamtal som professionellt stöd för att maximera potential.


Gratis karriärtestMaximera din potential och förutsättningar för motivation och engagemang med karriärplanering.


Förståelse för Holland-koden


Historien om Holland-koden

Holland-koden är en karriärutvecklingsmodell som utvecklades av Dr. John L. Holland. Holland var en amerikansk psykolog och professor vid Johns Hopkins University. Han ägnade större delen av sitt liv åt att studera yrkesval och karriärutveckling. Holland-koden utvecklades som ett verktyg för att hjälpa människor att identifiera yrken som passar deras personlighetstyper.


Holland-koden bygger på antagandet om att personlighet och yrkesval är nära relaterade. Holland identifierade sex personlighetstyper och sex arbetsmiljöer som han kallade "RIASEC" - Realistic, Investigative, Artistic, Social, Enterprising och Conventional.


Dr. Holland betonade att vi inte bara är en av dessa personlighetstyper. Det skulle betyda att det bara finns sex typer av människor i världen! Istället föreslog Holland att när vi når slutet av tonåren, liknar de flesta människors intressen en kombination av de sex typerna. Varje personlighetstyp har en unik kombination av intressen, värderingar och färdigheter som passar vissa yrken bättre än andra.


Vår personlighet, kombinationen av vår preferens för varje typ, visas genom en unik kod. Den visas i ordningen som våra intressen motsvarar varje personlighetstyp. Till exempel kan din fullständiga kod vara 'IRCAES'. Detta antyder att dina intressen stämmer mest överens med den undersökande typen, sedan den realistiska, den konventionella ... och så vidare. Det finns 720 möjliga typkombinationer. När man tillämpar eller tolkar modellen uppmärksammas normalt bara de första tre bokstäverna och de typer som de motsvarar.Huvudkomponenter i Holland Koden

Holland-koden består av tre huvudkomponenter: personlighetstyp, arbetsmiljö och yrke. Personlighetstypen bestäms av en persons intressen, värderingar och färdigheter. Arbetsmiljön beskriver de fysiska och sociala faktorer som påverkar en persons arbete, såsom arbetsuppgifter, arbetsplats och kollegor. Yrket är den specifika karriär som passar en persons personlighetstyp och arbetsmiljö.


Holland-koden används ofta som en karriärutvecklingsmodell för att hjälpa människor att identifiera yrken som passar deras personlighetstyp och arbetsmiljö. Det används också av rekryterare och arbetsgivare för att matcha kandidater med rätt jobb. Holland-koden är ett användbart verktyg för att hjälpa människor att hitta ett yrke som de kommer att trivas med och som kommer att passa deras personlighet och färdigheter.Personlighetstyper enligt Holland-koden


Realistisk

Personligheter som passar in i den realistiska kategorin har en preferens för praktiska och fysiska yrken. De är ofta duktiga på att lösa problem och har en stark arbetsmoral. Exempel på yrken som passar in i denna kategori inkluderar ingenjör, mekaniker, och brandman.


Undersökande

Personligheter som passar in i den undersökande kategorin har en preferens för yrken som involverar forskning och analys. De är ofta analytiska och har en stark förmåga att lösa problem. Exempel på yrken som passar in i denna kategori inkluderar forskare, arkitekt och datavetare.


Konstnärlig

Personligheter som passar in i den konstnärliga kategorin har en preferens för kreativa yrken. De är ofta känsliga och uttrycksfulla, och har en förmåga att tänka utanför boxen. Exempel på yrken som passar in i denna kategori inkluderar konstnärer, musiker och författare.


Social

Personer med denna personlighetstyp är hjälpsamma och omsorgsfulla. De trivs bäst med arbete som involverar att hjälpa och stödja andra, som exempelvis lärare, sjukvårdspersonal och socialarbetare.


Företagsam

Personligheter som passar in i den företagsamma kategorin har en preferens för ledarskaps- och företagsrelaterade yrken. De är ofta självsäkra och ambitiösa, och har en förmåga att ta initiativ. Exempel på yrken som passar in i denna kategori inkluderar entreprenör, försäljningschef och marknadsförare.


Konventionell

Personligheter som passar in i den konventionella kategorin har en preferens för strukturerade och organiserade yrken. De är ofta pålitliga och ansvarstagande, och har en förmåga att hålla ordning och reda. Exempel på yrken som passar in i denna kategori inkluderar revisor, sekreterare och bibliotekarie.Karriärplanering

Holland-koden kan vara till hjälp vid planering och karriärutveckling genom att ge individer en bättre förståelse för sina personliga egenskaper och hur de kan applicera dem på arbetsplatsen. .


Det är viktigt att notera att Holland-koden inte bör användas som den enda faktorn vid val av karriär. Andra faktorer som utbildning, arbetslivserfarenhet och personliga intressen bör också övervägas.


Hollands “karriärtest” används med gott resultat som underlag i coachsamtal då temat är karriärval, motivation och engagemang. Se kurskatalog på www.Lewren.se för mer information om coachsamtal som professionellt stöd för att maximera potential.

52 visningar0 kommentarer
bottom of page