top of page

Vilka konfliktmönster har du och vad leder det till?

Uppdaterat: 9 aug.

Vi människor är flockdjur. Vi lever i grupper och samhällen med andra människor. Vi är även egna individer med egna behov. Alla personer behöver förhålla sig två perspektiv: Att komma överens med andra och samtidigt tillgodose egna behov. Vårt sätt att hantera andras kontra egna behov lämnar spår efter sig i form av konfliktmönster. Vilka konfliktmönster har du och vad leder det till för konsekvenser ?


Konflikttest 40 frågor.

Omedvetenhet om tanke, känslo- och beteendemönster tenderar att leda till fyrkantighet och begränsade resultat. Att förstå mer om både sig själv och andra ger större möjlighet till flexibilitet. Konflikttestet fångar dina beteenden i interaktion med andra i situationer där olika behov ställs mot varandra.
Konflikt

Konflikt med andra uppstår vanligen när egna behov sker på bekostnad av andras behov. Konflikt med en själv uppstår vanligen när andras behov tillgodoses på bekostnad av egna behov.Konsekvens

Vi kommunicerar hela tiden. Vi kan inte, inte kommunicera. All kommunikation lockar fram förutsägbara mot-reaktioner hos andra. Att förstå sina kommunikationsmönster ökar medvetenheten hur ditt sätt att kommunicera påverkar andra positivt och/eller negativt och därför indirekt även påverkar dig.Övning

Att komma överens med andra och tillgodose egna behov står inte nödvändigtvis i motsats till varandra. Det ena utesluter inte det andra. Det går att maximera resultat inom båda dessa kategorier, samtidigt. Att lyckas är dock en balansakt vilket går lättare med kommunikativ medvetenhet, bra relationer samt övning. Självmedvetenhet, övning och förmågan att kommunicera effektivt är direkt kopplat till både personlig och yrkesmässig framgång.Underlag

Konfliktmönster är ett test som med gott resultat används som underlag och komplement i "Coaching" samt i kurserna "Förhandlingsteknik", "Ny som chef", "Konflikthantering", "Grupputveckling" och "Medveten kommunikation". Se kurskatalog på www.Lewren.se för mer information.

41 visningar0 kommentarer
bottom of page