Ledaren som hjälte är överreklamerad!

Uppdaterat: mar 15

Många vill prata om ledarskap och svårfångade egenskaper. Den här typen av ledarskap är kraftigt överreklamerad och leder till brister i struktur och långsiktig stabilitet. Hjälteorganisationer letar efter genvägar och kortsiktighet. Framgångsrika organisationer bygger på långsiktighet, system och repeterbarhet. Framgång fås inte genom hjälteorganisationen, det är en myt. Det grundläggande i affärsmannaskap handlar om tre områden: Innovation, försäljning och daglig drift. Det man behöver hitta en repeterbarhet kring därefter är: Mål och planering, organisering, led, rekrytering, uppföljning och kontroll. Repeterbarhet, system och uppföljning spelar mer roll för resultatet än vad enstaka hjältar gör.


Hjälteorganisationen är sårbar. Dels utifrån glorifiering och bristen på stabila system.

Det saknas inte försök att definiera vad ledarskap är. Det finns fler personer som är förtjusta i idén kring ledarskap än som tycker om och är villiga att följer personer som förkroppsligar önskade karaktärsdrag. Det spelar ingen roll vilken ledare du tar som exempel, du kommer alltid att hitta kritik och motståndare till denne. Det som beundras som önskvärda kvaliteter kritiseras av någon annan. Målinriktat blir enkelspårig. Inspirerande blir fanatisk. Och visionärt blir orealistiskt. Jakten på det mytomspunna ledarskapet har pågått länge och den sista bok på ämnet har ännu inte skrivits, var så säker.


Men för de flesta verksamheten är ledarskap tämligen överskattat. De viktigaste områden för ett företag att fokusera kring är: Innovation, försäljning och daglig drift. Utan innovation av tjänster och produkter finns inget att sälja. Utan försäljning går det inte att bedriva någon verksamhet. Utan effektiv drift av den dagliga verksamheten blir kvaliteten lidande, förseningar och till högre kostnad. Och allt detta på bekostnad av marginal och i slutändan resultat. Det som kan göras för att hålla så mycket av dessa avsnitt mätbara och repeterbara ju bättre. Det som ger en förutsägbarhet i resultaten är långt mer värdefullt än vem som står vid rodret. Metoder, procedurer och system är exempel och till detta uppföljning och kontroll.


Exceptionella personer kommer att göra fantastiskt ifrån sig i kombination med bra ledarskap. Men de kommer att göra bra ifrån sig även om ledarskapet är mediokert, dåligt eller helt utan ledarskap. En aspekt som gör de fantastiska är att de kan dansa med många olika personer. Visst, det är fantastiskt när vi har tillgång till exceptionella anställda. De kan leverera mycket och med kvalité. De har en fundamental affärsmannaskap som hjälper dem navigera rätt även när allt ställs på ända. Problemet är att dessa personer inte tillhör majoriteten på en arbetsplats. Det finns inte tillräckligt många av dem, de är svåra att hitta, de är dyra och svåra att behålla.


Majoriteten av de du kommer att anställa och jobba tillsammans med kommer inte att vara exceptionella. De kommer inte vara dedikerade, motiverade, ambitiösa eller prioritera arbetet högst. De kommer i bästa fall att vara mediokra. De kommer inte att respondera på hjälten i längden och därför är det också ett dåligt vägval. Glorifierade ledarskapsegenskaper fungerar inte i praktiken. Mottagarna responderar inte. Din verksamheten behöver utformas på ett sätt som gör majoriteten till bättre spelare.


Det som finns i exceptionella personer behöver tankas ner och implementeras i system där de till stor del kan följas av det stora flertalet. Humankapital till strukturkapital.


Viktiga områden att systematisera är:


  1. Sätt mål och planera Sätt mål och planera utifrån vilka mål ska uppnås. Välj strategi för att nå mål och definiera vilka resurser som behövs. Alternativt. Se till vilka resurser som finns och använd det som utgång när mål och strategi spikas.

  2. Organisera Organisera verksamheten på ett sätt där resurser används på ett bra sätt i förhållande till de mål som ska nås.

  3. Led personal Förklara mål och vision.

  4. Rekrytering Hitta rätt personal med kompetens och samarbetsförmåga.

  5. Uppföljning och kontroll Följ upp på uppsatta mål och korrigera när mål inte nås.21 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla