Livscykel

Uppdaterat: mar 16

Företagets livsfaser. En möjlig beskrivning av vad alla företag måste ta ställning till är att göra rätt sak på rätt sätt. Beslut samt prioritering kring vad som är rätt sak på rätt sätt är dock olika beroende på vilken del av antingen organisationen och/eller produkt/tjänst livsfas de befinner sig i. Det som är rätt att göra ena dagen kan vara fel andra dagen. Företagande kan förenklat beskrivas att det handlar om att i slutändan generera en vinst. Det finns olika strategier hur detta kan göras men någon form av önskat resultat bör nås. Vinst genereras genom försäljning av produkter/tjänster som är ändliga (dvs marknaden mättas till slut) vilket innebär att vi kan betrakta dem och indirekt även företaget ur perspektivet av olika livsfaser.


Vad som är rätt sak på rätt sätt beror på var i livscykeln ni befinner er.

  1. Idé- innovationsfas. Här finns företaget, produkten eller tjänsten i ett idéstadie, som en tanke. Det viktiga i den här fasen är att testa sig fram vad det är som fungerar och inte, att testa marknaden. Oavsett hur man går tillväga behöver man förhålla sig till fasen på ett eller annat sätt, antingen det är ad hoc eller med en strategi. Det som är rätt sak på rätt sätt i den här fasen är att hitta något som fungerar att sälja, definiera målgrupp samt hitta vägen till en framtida skalbarhet.

  2. Ung tillväxtfas. I den här fasen har man bestämt sig för en produkt eller tjänst som svarar på ett behov samt går att sälja. Däremot är man som företag i uppstartsfas och har följaktligen inte så många kunder. Förlorar man en kund kan det innebära ett tapp med 20-30 % av vinsten, får man en ny kund händer istället det motsatta. Det är m.a.o. en volatil fas. Fasen kan kallas beskrivas utifrån begreppet ung tillväxt. Det som är rätt sak att göra på rätt sätt i den här fasen är att hitta nya kunder och kunna leverera till dess dvs hitta någorlunda rätt i allt från produktion, logistik, fakturering, garanti, kundtjänst med mera. Fasen kan beskrivas att driva upp företaget till en någorlunda fungerande verksamhet.

  3. Tillväxtfas, kraftig tillväxt. I den här fasen har försäljning och tillväxten tagit fart, förhoppningsvis även kraftig. Tappar man en kund eller förlorar en kund innebär det inte så stor ökning eller minskning av vinsten tack vare en större kundstock. Det är en mer stabil och uppåtgående fas än volatil och fasen kan beskrivas som tillväxt eller kraftig tillväxt. Viktigt här är att klara av att hantera och tillfredsställa allt fler kunder vilket innebär större produktion, större apparat kring logistik, nya marknader, fler anställda, personalavdelning, avtalsskrivning, större lokaler osv. Det är högre tillväxt men även en utmaning i form av volym och komplexitet. Det som är rätt sak på rätt sätt i den här fasen handlar om att kapitalisera på möjligheter, expandera och ta marknadsandelar och utnyttja möjligheten att maximera vinst medan efterfrågan är hög samt inga eller få konkurrenter.

  4. Utplaningsfas, underhåll. När företaget nått den här fasen har mycket av behovet på marknaden till stor del tillfredsställts. Marknaden börjar bli mättad och det finns även andra konkurrenter som tillgodoser marknaden vilket får konsekvensen att tillväxten stannat av. Det sker fortfarande försäljning men mer till befintliga kunder därav vikten med att expandera och ta marknadsandelar i föregående fas. Fasen kan beskrivas som att marknaden planat ut, en underhållsfas. Eftersom marginalen och vinsterna inte kommer genom hög tillväxt behöver de hämtas från andra ställen, konkret innebär detta att sänka befintliga kostnader (lägre OPEX bl.a.). Det som är rätt sak att göra på rätt sätt i den här fasen kan därför handla om olika sätt att effektivisera för att jobba/producera på kortare tid, ta bort onödiga kostnader mm.

  5. Nedgång. Sista fasen är det utförsbacke och nedgång. Det finns en överetablering på marknaden, högt utbud, låga priser, liten och fallande efterfrågan. Fasen kan beskrivas som en fas i nedgång vilket betyder att ett fåtal aktörer kommer finnas kvar i en mindre skala och överflödiga aktörer slås ut.


Aspekter som livscykelanalys är helt avgörande för att kunna prioritera i rollen som chef, ledare eller som professionellt yrkesverksam. Fler analyser kan göras utifrån perspektivet livscykel. Detta och ytterligare aspekter behandlas i utbildningen ny som chef.


Digital utbildning för nya chefer. Lyckas med steget från specialist till chef. Magnus Lewrén AB. Malmö.


9 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla