Lyssna mer och åstadkom mer!

Uppdaterat: 15 mars 2021

Vill du åstadkomma mer i rollen som chef, ledare eller professionellt yrkesverksam finns olika vägar att gå. En lösning är att lyssna mer för att åstadkomma mer. Håll i högre utsträckning tillbaka dina egna förslag till “huret”. Detta är anledningen till varför det är effektivt.


Digital utbildning i coachande ledarskap. Utveckla till ledarskap. Led andra genom utveckling. Magnus Lewrén AB. Malmö.

Den stora skillnaden från att arbeta som specialist till chef är förhållningssättet vad arbete innebär. Som specialist utför du arbete men som chef utför du arbete genom andra. Det innebär att du till största del ska underlätta och stötta dina medarbetare att lyckas. Lyckas de, lyckas du!


Som specialist är det viktigt att få stor påverkan kring “hur” något ska utföras. Som ledare har du ett större ansvar i “vad” som ska göras för det är i sin tur kopplat till vilka resultat och mål som skall uppnås och ditt ansvarsområde.


En anledning att hålla tillbaka sin påverkan på “huret” handlar om motivation och engagemang. Det finns oändligt många sätt något kan genomföras på. På alla arbetsplatser gör man på olika sätt. Från ett större perspektiv är själva huret inte det viktiga, resultatet är det som betyder mest. Det finns lika många åsikter som det finns personer. Därmed också många saker att bli oense kring.


Om det finns energi, engagemang och åsikter för ett visst tillvägagångssätt är det enklare att stötta istället för att bemöta med egna åsikter och arbetshypoteser. Stötta och släpp tyglarna kring “huret”. Påverka istället långsiktigt genom uppföljning och utvärdering av tillvägagångssätt kopplat till resultat.


Bygg förslagen på det engagemang som fanns hela tiden!

Rent praktiskt innebär detta att du ska hålla tillbaka med egna åsikter i högre utsträckning. Speciellt om dina åsikter går att uppfattas som kritik. Då kan de trigga försvar och motstånd istället för engagemang och ansvarstagande.


Ställ frågor, lyssna mer, be personer att brodera ut sina tankar och förklara. På detta sätt expanderar ni tillsammans. Det kommer skapas fler möjligheter, det visar respekt för kompetens och bekräftelse för varandra.


Bit för bit kan du därefter introducera förslag även kring “huret” men nu baserar dessa förslag på att du lyssnat, har syntetiserat information från dina kollegor. Tillsammans ser ni större del av helheten och därmed även mönster. Dina förslag kommer inte mötas av motstånd för de bygger i högre grad på det engagemang som fanns hela tiden.


Coachande ledarskap

Detta är en beskrivning av förhållningssättet som utgörs av det coachande ledarskapet. Ett förhållningssätt som hjälper dig att möta andra där de är och utifrån deras perspektiv.


Digital utbildning i coachande ledarskap. Utveckla till ledarskap. Led andra genom utveckling. Magnus Lewrén AB. Malmö.21 visningar0 kommentarer