Omvänd delegering. Att leda ledaren.

Uppdaterat: mar 16

Hur gör du i situationen där du är följaren men den som leder har brister? Hur hanterar du situationen då du behöver leda ledaren? Detta är en form av omvänd delegering. Du behöver hjälpa ledaren att leda dig på ett bra sätt. Det du kan göra är att ställa vissa kontrollfrågor.


Omvänd delegering. Att leda ledaren.

 • Vad ska göras mer specifikt? Om ledaren målar med stora penseldrag kan du behöva få uppgiften mer specificerad. Det motsatta är också möjligt. Om uppgiften är för detaljerad be om en genomgång av det övergripande.

 • Varför ska uppgiften göras? Finns det ytterligare situationer eller personer som också påverkas av att uppgiften genomförs du behöver känna till?

 • Hur ser ansvaret ut? Lämnas uppdraget över under förespegling att det är ägarskap eller med långtgående ansvar men senare styrs i detalj? Hur ser ansvarsområdet ut?

 • Hur ska uppgiften genomföras. Finns förväntningar på huret?

 • Vilken typ av stöd och stöttning behöver du för att kunna genomföra uppgiften? Har du kunskap och erfarenhet? Behöver du tillgång till resurser för att genomföra uppgiften? Det kan vara datorer, lokaler, inloggningar, nätverk av personer att samarbeta med. Har du rätt förutsättningar?

 • Vad finns det för deadline? När ska det vara klart och vad finns det för olika hållpunkter?

 • Finns det några KPI:er? Är det något som pågår under längre tid behövs det kanske olika avstämningar längs vägen? Hur vet du när du är klar?

 • Förutse problem det vill säga olika potentiella framtidsscenarion. Vad gör vi om x, y eller z sker....?

 • Information till omgivningen. Informera omgivningen kring uppdraget samt nivå av mandat.

 • Skriftlig uppdragsbeskrivning. Detta är en bra metod att bromsa upp tempot något. Gå igenom ovanstående punkter och få uppdraget på plats i text. Genom att göra detta sätter det också ledaren av samarbetet i en position att bättre förstå vad som är viktigt att förstå i rollen som följare. Får du ingen uppdragsbeskrivning kan du sammanfatta hur du förstått uppgiften och be om återkoppling. Ni hjälper varandra i samarbete genom en skriftlig uppdragsbeskrivning. Men det går inte att ha skriftligt på allt. Använd med omdöme.

 • Samarbetar du med någon som enbart lämnar uppgifter men inget ansvar eller ägarskap? Detaljstyrning och kontrollbehov kan vara tecken på brister i tillit. Det kan vara personligt riktat men även ett mer permanent inslag hos olika personer. Ta upp området för diskussion.


Sammanfattningsvis är detta olika punkter du kan använda för att hjälpa någon att leda. Det som fungerar för en person behöver inte nödvändigtvis fungera för en annan person. Er gemensamma uppgift är att säkerställa att ni bli bättre tillsammans.

Nästa steg

Delegering och omvänd delegering är centrala delar i rollen som chef, ledare och som professionellt yrkesverksam. Detta och mer behandlas i den digitala utbildningen ny som chef.

Digital utbildning för nya chefer. Lyckas med steget från specialist till chef. Magnus Lewrén AB. Malmö.

9 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla