Personligheten som leder till framgång

Uppdaterat: 13 juni

Personlighet är ett uttryck för hur du förhåller dig och anpassar dig till omvärlden. Framgång tar tid vilket kräver förmåga att agera långsiktigt och inte ge upp. Utifrån personlighet är framgång starkt korrelerat med faktorn samvetsgrannhet. Men! Dina framtida resultat dikteras inte av vilken personlighet du har. Framgång handlar om att välja en bra strategi, lära känna dig själv och följa receptet på uthållighet.


Femfaktorstestet ger en bild av din personlighet. Ditt resultat efter testet är en sammanställning av de svar du gett på testets frågor vilket mäter olika egenskaper i fem personlighetsdomäner: Extraversion. Vänlighet/Sympati. Neuroticism. Samvetsgrann. Öppenhet.


Personlighet och framgång

Länkar

Vad är personlighet för något

Begreppet personlighet är svårfångat och svårt att skilja från begrepp som identitet och självbild. Personlighet är en stabil sammansättning av drag. Personlighet bygger på tankemönster, tankeförmågor, emotionella särdrag och på återkommande beteendemönster. Personlighet är ett uttryck för en persons återkommande sätt att förhålla sig till och anpassa sig till omvärlden. Personlighet visar sig i de flesta situationer och vissa drag kan komma fram vid specifika situationer. Personlighet och personlighetsdrag ger återkommande beteenden vilket motiverar att personlighet kan bidra till ett mönster av handlingar som kan leda till framgång/misslyckande inom olika områden. Det finns fler aspekter än personlighet och personlighetsdrag vilket påverkar beteende men personlighet är en stark faktor att räkna med.


Personlighetstest

När du gör ett personlighetstest som femfaktorstestet får du en bild av dig själv. Ett test är inte hela sanningen men det är ett underlag du kan använda för att lära känna dig själv och expandera förståelsen för dig själv.


Framgång och personlighet

Att uppnå mål och framgång är ett resultat av att kunna jobba målinriktat och inte ge upp. Utifrån personlighetstest är framgång starkt korrelerat med faktorn samvetsgrannhet.


Men detta är en förenklad bild och inte hela sanningen. Spelar du tennis och har en svag backhand behöver du inte ändra personlighet. Det räcker att du ändrar spelstrategi och kompensera en svag backhand genom att gå runt och slå din forehand oftare.


Framgång handlar om tre komponenter:

  1. Välj ett en strategi att följa vilket ger resultat inom det du vill uppnå.

  2. Lär känna dig själv bättre, exempelvis genom personlighetstest.

  3. Lär dig receptet på uthållighet dvs recept på framgång.

När du har ovanstående tre komponenter kan du kombinera dessa och hitta ett förhållningssätt som passar ditt sätt att vara och uppnå mål.


Maximera din potential

Som nämndes i inledningen. Personlighet är ett uttryck för en persons återkommande sätt att förhålla sig till och anpassa sig till omvärlden.


Men. Genom att lägga till förmågan att även kunna förhålla sig till sig själv då är det du som är i kontroll över din framtid och inte omedvetna tanke- och beteendemönster.192 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla