top of page

Så får du saker att hända som chef.

Som chef och ledare kan det vara frustrerande när medarbetare inte gör det ni kommit överens om. Det påverkar både resultat och samarbete negativt, i värsta fall även arbetsmiljön. Med rätt metoder och perspektiv åstadkommer du lättare resultat. Här är några konkreta tips.  1. Alla är olika Det är svårt att förvänta specifika beteenden och kräva förändringar innan man känner sina medarbetare. Alla är olika med olika förmågor och kapacitet. Lär känna varandra, ställ frågor och lyssna aktivt. Ta reda på hur arbetet behöver vara utformat för att maximera trivsel, samarbete och produktivitet.

  2. Mindre delar Som chef och ledare är det lätt att glömma att du i regel har ett informationsövertag. Det som är självklart för dig är oklart för andra. Det är lätt hänt att aktiviteter är stora och otydliga vilket riskerar att överväldiga mottagaren och kan leda till stress och förvirring. Bryt ner arbete i mindre delar och säkerställ tydligheten i information, kommunikation och förväntningar.

  3. Rätt förutsättningar Att bli frustrerad över underprestation väcker behovet att definiera innebörden av prestation och objektivt fundera på om det finns förutsättningar att lyckas? Det du som chef bedömer som bristande engagemang kan handla om brist på tid, kompetens eller resurser. Som chef och ledare åstadkommer du arbete genom dina medarbetare. Det är viktigt att det finns förutsättningar för dina medarbetare att lyckas. Identifiera hinder till produktivitet och sätt en plan för att hantera dessa. Var lyhörd inför var och hur extra stöttning kan behövas.

  4. Följ upp En av dina främsta uppgifter som chef och ledare är att agera motor. Ett mål med utveckling av arbetsplatser är att de i hög utsträckning ska vara självgående. Men innan det sker behövs det personer som driver på. Som chef och ledare är det din uppgift att säkerställa resultat och se till att saker händer. Sätt S.M.A.R.T.(a) mål och följ upp.


Samarbete är en dans där någon har rollen att leda och någon har rollen att följa. Arbetsplatsen dans innebär både gott ledarskap och gott följarskap. Att initiera, sätta mål, driva på, följa upp och genomföra svåra samtal kan upplevas som micromanagement men om dansen haltar är det ditt ansvar att få det att fungera. Däremot är det inte ditt ansvar som chef att komma fram till alla lösningar på egen hand. Det är ert gemensamma ansvar att se till att dansen blir bra för alla inblandade.


Några av era viktigaste frågor att besvara tillsammans är: Vad behöver vi justera, strukturera, stötta, öva, följa upp på för att få saker att hända?#Ledarskap #Följarskap #Samarbete


3 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page