top of page

Självreflektion. Få syn på dig själv och maximera din potential.

Uppdaterat: för 2 dagar sedan

Självreflektion är en viktig aspekt av personlig utveckling. Det är processen att ta ett steg tillbaka och se på sig själv, sina beteenden och ageranden med en kritisk blick. Det är ett kraftfullt verktyg som kan hjälpa dig att förstå dig själv bättre vilket är nödvändigt för att kunna maximera sin potential.Självreflektion har många fördelar. Här är sex exempel:


  1. Självmedvetenhet. En av de viktigaste fördelarna med självreflektion är ökad självmedvetenhet. När du tar sig tid att reflektera över dina tankar och beteenden får du en bättre förståelse för dig själv och hur du interagerar med andra. Ökad självkännedom leder till bättre beslutsfattande, större flexibilitet och förbättrade relationer.

  2. Självkänsla och självförtroende. Självreflektion kan även ge dig bättre självkänsla och självförtroende. Reflektion kring prestationer underlättar för dig att uppnå mål. När du sätter upp mål och uppnår mål leder det ofta till en positiv känsla av både prestation och stolthet. Detta ger inte bara ökat självförtroende utan även en stärkt känsla av egenvärde.

  3. Övervinna negativa tanke- och beteendemönster. En annan fördel med självreflektion är förmågan att identifiera och övervinna negativa tanke- och beteendemönster. Genom självreflektion kan du lära dig att känna igen negativa tanke- eller beteendemönster innan de sker. Du får större möjlighet att göra andra val vilket bland annat leder till en känsla av kontroll. Istället för att gå på autopilot eller bli känslomässigt kidnappad av dig själv så är det du som bestämmer.

  4. Bättre relationer. Självreflektion kan också hjälpa dig att förbättra dina relationer. Genom att ta sig tid att reflektera över din kommunikationsstil, dina och andras känslor blir du bättre på att förstå dig själv och andra. Det leder till en kommunikativ medvetenhet, flexibilitet och kan leda till både starkare och mer meningsfulla relationer.

  5. Framgångsrik karriär. Självreflektion kan också hjälpa dig att nå större framgång i ditt yrkesliv. Genom att reflektera över dina färdigheter, styrkor , svagheter och försvar kan du identifiera områden för förbättring. Därefter kan du ta fram och genomföra en handlingsplan vilket leder till utveckling och resultat. Kombinerat är detta ett förutsägbart och strukturerat sätt att avancera i din karriär. Med coachning får du guidning i processen och uppnår resultat på kortare tid.

  6. Lycka och tillfredsställelse. Slutligen kan självreflektion hjälpa dig att hitta en större tillfredsställelse i livet. Genom att sätta upp och uppnå mål utövar du ett aktivt självledarskap. Självledarskap innebär att ta ansvar för sitt liv. Mål och ansvar bidrar till en känsla av syfte och mening. Det leder ofta till en större känsla av lycka och tillfredsställelse i livet.


Självreflektion kan vara utmanande. Det kräver att du vågar vara ärlig mot dig själv, ta ansvar för dina beteenden och vara villig att göra förändringar. Det kan vara obehagligt att konfrontera sina egna tankar, beteenden och känslor men detta är en viktig del för att uppnå utveckling.


Sammanfattningsvis är självreflektion ett kraftfullt verktyg för personlig utveckling. Det ger ökad självmedvetenhet, bättre självkänsla och ökat självförtroendet. Det hjälper dig övervinna negativa tanke- och beteendemönster, det underlättar dina relationer, hjälper dig till framgång i din karriär samt leder till större lycka och tillfredsställelse i livet.


Självreflektion kan göras på många olika sätt. Ett bra sätt är att kombinera test med coachsamtal. Vad har du för disc eller konfliktmönster och vad får det för konsekvenser för dig och andra?

2 visningar0 kommentarer
bottom of page