top of page

S.M.A.R.T. En beprövad metod för att sätta mål.

Att sätta mål är en avgörande aspekt till framgång. Ett effektivt sätt att göra detta är att använda S.M.A.R.T. metoden som står för Specific, Measurable, Achievable, Relevant och Time-bound.
Låt oss ta ett arbetsrelaterat exempel för att illustrera hur denna teknik kan tillämpas. Anta att du är marknadschef på ett företag och ditt mål är att öka varumärkesmedvetenheten hos din målgrupp med 10 % under de kommande sex månaderna.


  1. Specifikt Först måste du se till att ditt mål är specifikt. Det betyder att målet ska vara tydligt och koncist, utan utrymme för tolkning. I det här fallet inriktar du dig specifikt på varumärkesmedvetenhet och siktar på en ökning på 10 % under en specifik tidsram på sex månader.

  2. Mätbart Därefter bör ditt mål vara mätbart. Med andra ord bör det vara kvantifierbart så att du kan spåra dina framsteg. I det här fallet kan du mäta varumärkesmedvetenhet genom undersökningar, sociala medier-analyser eller webbtrafikdata.

  3. Achievable (nåbart) Ditt mål bör också vara Achievable, vilket innebär att det bör vara realistiskt med tanke på dina resurser och begränsningar. En ökning av varumärkeskännedomen med 10 % under sex månader är sannolikt möjlig med en välplanerad marknadsföringskampanj, men en ökning på 50 % kan vara för ambitiös.

  4. Relevant Ditt mål bör också vara Relevant, vilket innebär att det bör överensstämma med ditt företags övergripande uppdrag och mål. Att öka varumärkeskännedomen är verkligen relevant för en marknadschef, eftersom det hjälper till att driva försäljning och attrahera nya kunder.

  5. Tidsbestämt Slutligen bör ditt mål vara tidsbestämt, med en specifik deadline för slutförande. Detta hjälper till att skapa en känsla av brådska och håller dig på rätt spår. I det här fallet har du en deadline på sex månader för att uppnå en 10 % ökning av varumärkesmedvetenheten.


Genom att följa S.M.A.R.T. kan du sätta tydliga, mätbara och uppnåeliga mål som är relevanta för ditt jobb och har en definierad tidsram för slutförandet. Mål är en avgörande aspekt för framgång och håller dig fokuserad och motiverad.#Mål #Motivation

4 visningar0 kommentarer
bottom of page