top of page

Stress. Ögonblicksbild av din nuvarande stressnivå. Är ditt glas halvfullt eller halvtomt?

Uppdaterat: 9 aug.

Få en ögonblicksbild av din nuvarande stressnivå och konkreta tips för att stärka ditt psykiska välmående. Ditt schema kan vara fullt av projekt, deadlines och måsten men hög belastning under lång tid kommer med en påverkan. När belastning går för långt påverkas ditt perspektiv som riskerar att bli mer negativt. Glaset blir halvtomt istället för halvfullt. Det är ofta uppenbart för personer i din närhet att du blivit mer negativ men svårare att bli medveten kring för egen del. Gör testet och få en ögonblicksbild av din stressnivå.Gör STRESS test


Stress och dopaminer

Vi kan gå länge med stress utan att känna några negativa effekter för känslor och signaler överröstas av dopaminkickar vi får av att driva projekt, ha deadlines, att vara ständigt uppkopplade och ha tusen saker som ska göras. Du kan känna puls, att det är härligt med tempo och att vara en riktig doer.
Väggen

Vi borde dra i handbromsen långt innan men det kan vara svårt att få stopp på ett tåg när det väl har fått upp farten. Är vi avdomnade och dissocierade från egna känslor är vi utom räckvidd från oss själva. Det enda som stoppar vår framfart är själva kraschen. Att gå in i väggen är en omskrivning för utmattning. Systemet orkar inte längre utan kollapsar och då löser handbromsen ut av sig själv.

Är ditt glas halvfullt eller halvtomt?

Uttrycket halvfullt eller halvtomt kan översättas till positiv affekt och negativ affekt. Det du ser och upplever påverkas av hur du mår. Är du positiv ser du fler möjligheter, du har ett positivt angreppsätt på saker och ting och därigenom en högre flexibilitet. Är du under negativ affekt ser du istället fler problem och omöjligheter. Negativ affekt gör dig misstänksam, du ser faror och är beredd att agera på dem. En person som är i positiv affekt kan möta en person med ett neutralt ansiktsuttryck och tolka det som neutralt/positivt. En person som är i negativ affekt kan tolka samma ansiktsuttryck som negativt/aggressivt.

Medfött, inlärt och utifrån situation

Det går att förstå affekt som en skala från negativ till positiv. Alla har en dragning i någon riktning. En persons nivå av neuroticism indikerar vilken tendens man har att uppleva negativa känslor. Utifrån det perspektivet är affekt till viss del medfött. Affekt kan även vara inlärt och en miljöaspekt exempelvis från kultur och jargong i uppväxtmiljö, föreningar, organisationer och arbetsplatser. Affekt kan även komma från vår nuvarande situation och nivå av belastning.

Pressade situationer

I pressade situationer blir dina beteenden och tendenser extra tydliga. Då märker din omgivning om du är stabil och är som vanligt eller om du har sämre tålamod, undvikande beteende, misstänksam, fientlig, ältande och i övrigt agerar i en negativ riktning. Att uppleva stress i korta perioder kan kännas härligt men långa perioder av stress kan leda till utmattning som är ett fysiskt tillstånd. Istället för flexibilitet och långsiktighet sker en kognitiv nedstängning med tunnelseende och negativitet som följd. Detta är en naturlig reaktion på stress och något du kan förvänta dig.

Det är farligt för hälsan att vara negativ

Kroppen behöver möjlighet att fysiskt reparera sig. Upplevelser och känslor behöver bearbetas. De återhämtande processerna sker bättre när du mår bra och sämre när du mår dåligt. Det är orättvist men när du mår dåligt blir det självgenererande vilket gör att du mår ännu sämre. Det är farligt för din hälsa med negativ stress på grund av för höga halter av kortisol, ett av våra viktigaste stresshormon. Problem med kortisolreglering är förknippade med olika sjukdomsbesvär som hjärtinfarkt, ryggproblem och depression. Under kronisk stress utsöndras produktionen av kortisol långsammare och tar längre tid för att sjunka efter det varit på höga nivåer och över dygnet är det högre halter än normalt. Under långvarig kronisk stress går kortisolproduktionen ner överlag och har väldigt små svängningar.

Känslor smittar

Att vara stressad är även farligt för din omgivning. Ditt känslotillstånd smittar av sig på andra, en gåva från vårt genetiska arv som flockdjur.

Tips på stresshantering

Stress kommer från tre perspektiv:

  1. Stress kommer antingen från den situationen du är i nu. Du kan uppleva belastningsstress i form av att du har för hög belastning i jämförelse med dina resurser och lösningen är att minska på belastningen. Ta bort arbete, dela upp, prioritera, delegera och säg nej. En annan form av stress kan komma av att du har för lite resurser och det kan du komplettera genom att fylla på med resurser. Exempel på resurser är sömn, motion, balanserad kost, kärlek och vänskap. Du kan också känna stress av att du har mer resurser än belastning. Då kommer stressen istället i form av uttråkningen situation du kan hantera genom att öka på din belastning. Ta på dig mer uppgifter.

  2. Stress kan även komma på grund av tidigare upplevelser i livet som fortfarande påverkar dig. Det kan vara en känsla av tomhet och ensamhet som kan vara en effekt av tidiga uppväxtår med att ha varit försummad, oönskad eller i vägen. Det kan komma i form av upplevelser, minnen och trauman som behöver bearbetas för att de ska kunna integreras och därefter släppa tagit om dig. Obearbetade upplevelser kan även leda till reaktiva beteenden. De kan vara problematiskt i sig men de kan även leda till en besvärlig vardag där mycket energi går åt för att observera och lägga band på sig själv.

  3. Tredje orsaken till stress är oro inför framtiden, allt som potentiellt kan bli fel. Den här typen av stress hanterar du bäst genom exempelvis automatisering och rutiner och mycket av detta kommer av erfarenhet. Är du ny inför en situation är ett bra sätt att fråga andra hur de gör. Ett annat sätt att hantera framtidsoro är genom planering, lättare projektledning och struktur.

Testa din stressnivå regelbundet

Känner du liknelsen om grodor och kokande vatten? Släpper du ner en groda i kokande vatten hoppar den snabbt ur grytan. Men värmer du långsamt upp vattnet med grodan i från början hoppar den inte ur grytan. Även om vi inte är grodor (inte ens en prins i förklädnad) agerar vi på stress på liknande sätt. Vi märker inte vårt mående för det smyger sig på. Ta för vana att testa ditt mående med jämna mellanrum. Det är ett enkelt sätt att få en indikation.Underlag

Testet i psykisk hälsa, välmående och stress används med gott resultat som underlag och komplement i "Coaching". Psykisk hälsa, välmående och stress är aspekter som även tas upp i kurserna "Ny som chef", "Delegering samt "Grupputveckling". Se kurskatalog på www.Lewren.se för mer information.


13 visningar0 kommentarer
bottom of page