4. Talang - receptet på exceptionella resultat.

Uppdaterat: mar 16

Resultat är inget annat än medveten utveckling över lång tid! Metoden "talanger" använder för att nå resultat kan användas av alla för att nå sin maximala potential eller för att få mer edge i vardagen. Som civilisation har vi alltid uppmärksammat och idealiserat exceptionella personer. Deras prestation inom områden som sport, musik till vetenskap har varit långt överlägsen resten av populationen. I det här inlägget kommer du få veta att allt du lärt dig om talang troligtvis varit fel.
Talang är inget annat än medveten utveckling över lång tid.

Den vanliga beskrivningen är att talang är något medfött, att talang är något du antingen har eller inte har. Att alla personer som placeras i kategorin talanger har något speciellt. Skall man lyckas i livet måste man enligt detta synsättet hitta sin talang, skall vi hjälpa någon annan att lyckas måste vi hitta deras talang.

Det mesta vi lärt oss om talang är fel. Tack vare att vi lärt oss fel begränsar det oss, krossar motivation och paralyserar oss från att utveckla vår fulla potential.

Det är illa nog att det begränsar oss själva men det slutar inte där. Som ledare, föräldrar och medmänniskor påverkar vi andra både positivt och negativt. I värsta fall begränsar vi andra utan att vara medvetna om det.


I detta inlägget skall du få receptet på exceptionell framgång. Med det har du nycklarna för att medvetet utveckla dig själv och andra till resultat.


Låt oss titta närmare på området talang.


Arv

Det vi har hört är att personer som Mozart var född med gener och ett öde att bli världens främsta kompositör. Att världens bästa golfare genom tiderna (vissa anser Tiger Woods) har egenskaper ingen annan har. Att världens snabbaste människa, personer med exceptionellt minne, absolut gehör har detta på grund av egenskaper vi tillskriver talang. Att tillskriva exceptionell prestation och ovanliga förmågor som talang är något som görs hela tiden. Enligt detta synsätt är de få som har det och det stora flertalet har det dessvärre inte.

Mycket talar för att etiketten talang används när någon har en fallenhet för något. Detta kan vara för att någon lär sig snabbt. Men eftersom alla kan lära sig kan talang misstas för kognitiv snabbhet. Detta kan även beskrivas som kristalliserad intelligens dvs medfödd hastighetsnivå att förstå. Personer med högre kognitiv förmåga förstår och kan utföra en uppgift snabbare än någon med lägre förmåga. Här har vi även andra medfödda egenskaper som motorisk förmåga (finmotorik och grovmotorik). Oavsett hastighet kan alla förstå och utföra uppgifter , det kan dock ta olika lång tid. Faktorn som påverkar här är med andra ord tid.

Miljö

En aspekt som är kopplat till kognition är tidig positiv uppmärksamhet. För att fortsätta få uppmärksamheten fortsätter vi samma beteende. Detta leder in på miljö och socialisering.


Den andra förklaringen är att talang är något vi utvecklar. Enligt det här synsättet påverkas vi mest av allt genom vår miljö. Tiger Woods far var extrem golfentusiast och detta är förklaringen till Tigers framgångar. Mozarts far var Leopold Mozart som var både kompositör, dirigent och violinist och detta förklarar Wolfgang Amadeus exceptionella framgångar.

Det andra området handlar med andra ord om miljö. Omedvetet lär vi oss genom miljön vi befinner oss i, därmed det vår socialisering som påverkar exeptionella framgångar. Det ligger något i detta. Växer vi upp i en miljö med segling får vi mer vana för båtar och vatten jämfört en miljö utan segling. Vi får omedveten erfarenhet och med det kommer ytterligare erfarenhet och handlingsförmåga. Detta kan beskrivas som flytande intelligens, det vill säga; ju mer vi kan ju mer lär vi oss.


Ju mer vi lär oss inom ett område ju snabbare kan vi förstå vi nya saker inom samma område men även inom snarlika andra områden då det finns en spill-over effekt. Miljö är med andra ord väldigt betydelsefull. Vi är ett snitt av de personer vi omger oss av och den miljö vi befinner oss i. De som växer upp i ett hem med instrument har en högre sannolikhet att spela instrument än de som växer upp i ett hem utan instrument. Vi påverkas! Vi är alla omedvetet kunniga inom en mängd områden. Vissa av dessa områden är till vår fördel, andra vår nackdel. Exempel kan hittas i allt från värderingar, böcker, träning, matvanor, men även områden som rökning, alkohol, missbruk eller politiska åsikter.

Arv och miljö är betydelsefullt och har en påverkan men är ändå inte hela förklaringen.


Medveten träning

Medveten träning till skillnad från omedveten träning är det som ger resultat. Det kan inte vara aningslös aktivitet utan det behöver vara medveten träning. Det krävs att man övar precis utanför sin komfortzon, inte för bekvämt och inte för svårt. Medveten träning skall vara konstant lagom obekvämt för att ge en maximal utveckling. Tiger Woods far Earl Woods lärde sin son från tidig ålder att spela och därefter har andra lärare tagit vid för att fortsätta utvecklingen. Leopold Mozart var inte bara kompositör, dirigent och violinist utan även musiklärare och författare till läroböcker inom violin. Medveten träning är den första avgörande skillnaden.


Strategi

Vad skall övas på? Strategi skall anpassas till vad som adderar mest värde inom området det handlar om, anpassat till personens förmågor samt vad som krävs av situationen. Exempel på det kan vara motståndare samt/eller andra kontextuella faktorer. Strategi är den andra avgörande skillnaden.

Uthållighet

Den tredje faktorn är uthållighet. Detta kan vi förstå genom att fundera på aspekten hastighet. Hur viktigt är det att ha fallenhet för något, att förstå något snabbare än andra? Inte alls viktig visar det sig. Det finns en koppling mellan snabbhet och tidig framgång men ingen koppling till snabbhet och hög prestation över tid. Fördelen som fås av kognitiv hastighet fås initialt men fördelen försvinner över tid när det krävs långvarig medveten övning för att förbättra prestationen. Tid är den tredje avgörande skillnaden. Om något tar 5 år av hängivenhet att lära sig spelar det ingen roll att du är stjärnan första året om du därefter kastar in handduken.

Uthållighetsaspekten är långt viktigare än arv och miljö. Detta är ett starkt argument för att hänge sig åt det man tycker är roligt och motiverande. Detta oavsett tidig nivå av prestation. I långa loppet spelar början mindre roll. Aspekter som att ha en egen framdrift, ett eget driv är långt mer avgörande därav vikten med motivation.

Hur mycket tid?

Det refereras till 10 000 timmar för att bli expert men det kan m.a.o. inte vara 10 000 aningslösa timmar, det är dåligt utnyttjande av tid. Studier visar att:


 • Högpresterande ungdomar lägger ca 15-20 timmar per vecka. Detta speglar att de har andra åtaganden som skola som begränsar möjlig tid.

 • Experter lägger upp till 25-30 timmar i veckan för att nå expertnivå.

 • För att nå internationell nivå av expertis krävs 80 timmar per vecka.

Vem som helst kan bli allt från bra till högpresterare inom sitt områden men det ställs höga krav på hängivenhet för att nå nivån av extrema högpresterare.


Sammanfattning

Oavsett vad vi har lärt oss om talang tidigare är detta bakgrunden:


 • Alla startar från samma blygsamma startpunkt. Varenda en av oss, det finns mindre skillnader men ingen har något direkt försprång att tala om!

 • Tidiga framgångar kan ha en koppling till kognitiva och motoriska färdigheter men prestation på längre sikt har ingen stark koppling till kognitiva förmågor.

 • Extrem prestation är mer än fråga om miljö än arv men bara kontexten i sig ger inte den fulla förklaringen.

 • Prestation är ett resultat av träning och ansträngning, bäst är medveten träning.

 • Extrem prestation är ett resultat av hängivenhet under lång tid, dvs antal timmar med medveten träning.

 • Det är möjligt att ta nästan vilket område som helst, bryta ner och kartlägga mekaniken, analysera vad som adderar mest värde, göra en bedömning om utvecklingsområden och lägga upp en plan för medveten utveckling.

 • Det är möjligt att lära sig nästan vad som helst. Allt lärande görs stegvis, på låg nivå för att bli allt mer och mer komplicerad.

 • Sanningen är att alla är potentiella “talanger”. Har du receptet för vad som är lösningen inom ett specifikt område, en bedömning hur detta bör anpassas till dig kan vem som helst bli expert, högpresterande och med tillräcklig hängivenhet även extremt högpresterande.


Alla är potentiella talanger!

Att veta hur detta går till är betydelsefullt om du är chef och ledare eller jobbar med människor, speciellt barn. Det är betydelsefullt för dina beteenden får ringar på vattnet. Metoden som talanger använder kan alla använda. Detta gäller oavsett om siktet är inställt på att nå sin maximala potential eller få mer edge i vardagen.


Gör detta

Inom ditt intresseområde. Kartlägg vad som adderar värde för att lyckas och vad som inte adderar lika mycket värde. Rangordna vad som betyder mest i fallande ordning.


Exempel

I golf är det mer vinnande att lära sig inspel och två-putt än att slå 50 meter längre utslag som dessutom ökar risken för att slå snett. Hellre jämnt spel fram till green och vara stabil med sitt avslut än att nå green på 2 slag och därefter 4-putta. När det korta spelet känns stabilt går man vidare på nästa område osv. Allt har en föredragen strategi, vad som adderar mest värde, detta kan kartläggas och följas.

Gör en bedömning hur du ligger till. Detta för att veta vad du behöver öva på. Är du redan jämn på spelet runt green och slår rakt kan du kanske gå vidare. Kanske skall du nu träna baksvingen, förbättra din höftrotation för att få mer kraft, styrketräning för att kunna stå emot, stabilare stans för att hantera kraften och tajming för att få maximalt resultat?


När du väl har din plan för förbättring sätter du mål för vad som skall uppnås. Om målet skulle vara en tävling kan du också välja tävling på en bana och i en miljö som passar dig och din spelstil. Vissa är bättre på att spela på riktigt blåsiga banor än andra exempelvis.

Sedan gäller det att öva. Den stora skillnaden i exemplet med golf från glada helgspelare och proffs är, förutom ovanstående, övning. Ett proffs står på drivingrangen och slår 1000 bollar om dagen. En helgspelare värmer möjligen upp med 50 bollar innan de halsar en pommac mumsar två dextrosol och därefter slår ut på första hålet. Det är 50 övningsbollar på en vecka mot proffsens 7000. Vill du bli bättre på golf och inte har möjlighet att göra något annat ställ dig då på rangen och slå minst 200 bollar om dagen. Om du gör detta varje dag i en månad kan du inte du inte misslyckas, du kommer ofrånkomligen att spela bättre.21 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla