top of page

Transaktionsanalys. En modell för att bättre förstå ditt sätt att kommunicera.

Uppdaterat: 1 dec.

Transaktionsanalys är en modell för att förstå beteende och hur vi kommunicerar genom ord, kroppsspråk, attityd och känslor. Modellen ger insikter i hur vi interagerar och hjälper oss att förstå kommunikationsmönster och dess positiva och negativa konsekvenser. Transaktionsanalys är ett bra verktyg vid personlig utveckling, utveckling av relationer, självledarskap och ledarskap.


Test i transaktionsanalys.

Omedvetenhet om tanke, känslo- och beteendemönster tenderar att leda till fyrkantighet och begränsade resultat. Att förstå mer om både sig själv och andra ger större möjlighet till flexibilitet. Testet i transaktionsanalys fångar dina beteenden i interaktion med andra utifrån vilka jag-tillstånd du återkommande använder och vad dessa kan leda till för konsekvenser.Transaktioner

Kärnan i transaktionsanalys (TA) är begreppet "transaktioner" som är utbytet av kommunikation mellan personer. Transaktion handlar om överföring och utbyte av något. Vid interaktion kommunicerar en part en sak och möts av en kommunikation tillbaka. Utbyte och överföring av information från en part till en annan kan ses som transaktioner.


TA som modell kan användas för att analysera vad det är som händer i ett samtal. Hur transaktionerna ser ut och vad dessa transaktioner får för konsekvenser. Modellen kommer ursprungligen från psykiatrikern Eric Berne och bygger på något som Berne kallar för jagtillstånd. Berne menade att när vi kommunicerar gör vi det utifrån någon av tre jagtillstånd: föräldrar-jag, vuxen-jag eller barn-jag.Vad är ett jag-tillstånd för något?

Jag-tillstånd är en samling av tankar, känslor, normer, beteenden, värderingar, attityder och reaktioner på omvärlden. Den här samlingen eller uppsättningen kallas jag-tillstånd och dessa tillstånd har vissa egenskaper vilket kan noteras hos sig själv och andra. Alla har samtliga jag-tillstånd men använder dessa mer eller mindre, vid olika tillfällen och med olika personer.Konsekvens

Vi kommunicerar hela tiden. Vi kan inte, inte kommunicera. All kommunikation kan förstås som transaktioner vilket lockar fram förutsägbara mot-reaktioner hos andra. Att förstå sina kommunikationsmönster ökar medvetenheten hur ditt sätt att kommunicera påverkar andra positivt och/eller negativt.


Underlag

Förmågan att kommunicera effektivt är direkt kopplat till både personlig och yrkesmässig framgång. Transaktionsanalys är ett användbart verktyg vid lärande och utveckling. Transaktionsanalys och testet i transaktionsanalys används med gott resultat som underlag till övningar och workshop inom kommunikation, samarbete och exempelvis förhandlingsteknik.
292 visningar0 kommentarer
bottom of page