Undvik dessa fällor i ett coachande ledarskap.

Uppdaterat: mar 15

Använder du ett coachande förhållningssätt är uppgiften att hjälpa andra på sin resa men inte att de ska bli passagerare på din resa. Det är inget för en undvikande, passiv och rädd person. Coachning kräver mod, transparens och utveckling. För att stötta andra behöver du också stötta dig själv. Uppnå mer resultat med ett coachande ledarskap genom att undvika dessa vanliga fällor.


Coachning och digital utbildning i ett coachande ledarskap. www.lewren.se Magnus Lewrén AB. Malmö.
Såhär undviker du vanliga fällor i ett coachande ledarskap.

Coachning är både ett förhållningssätt och en samtalsmetod. Coachning som metod är bra men den passar inte alltid. Vissa gånger behöver chefen sätta ner foten och bestämma vad som ska göras, hur och när. Instruerande och direkt chefskap får saker att hända men kan också väcka motstånd. Vi tycker inte om att bli tillsagda. När du själv kommer med lösningar är du mer motiverad att agera för att uppnå mål. Ett mål med coachning är därför att motparten ska komma med egna svar. Det är också rimligt, motparten är trots allt expert på sina egna behov. Det är logiskt för om coachen bestämmer för mycket är det lättare för motparten att skylla ifrån sig om de skulle misslyckas.


Coachande Ledarskap. Digital utbildning.

Drivkrafter, initiativ och ägarskap:

  • I ett direkt chef- och ledarskap äger du som ansvarig drivkraften och ser till att mål uppnås.

  • I coachning är det mottagaren som äger drivkraften.

  • Ett coachande ledarskap är en blandning där drivkraften ska ligga hos medarbetaren men som chef sätter du ramverket.

I ett coachande samtal sitter inte coachen passiv utan speglar det som händer. Coachen har som uppgift att ställa frågor men på en lagom nivå. Coachen ställer bekväma frågor och obekväma frågor som utmanar. För mycket utmaning kan uppfattas som kritik men ett alltför bekvämt samtal riskerar att bli slätstruket. Klienten ska prata men på vettig nivå, inte hålla en monolog om ett perspektiv på ett tryggt men intetsägande.


Det finns många aspekter att ha i åtanke i coachning och ett coachande ledarskap. Fyra vanliga fällor att se upp med är:


  1. Trösta inte. Känslor är inte farliga men det kan kännas obekvämt. När någon gråter känns det instinktivt rätt att vilja trösta. Men frågan är vem du egentligen tröstar? Är det personen som gråter eller för att det känns obekvämt i dig? Oavsett vilken känsla som kommer fram låt den andra personen ha känslorna i fred. Trösta inte, släta inte över och kom inte med några förklaringar. Det finns inget behov att känslor ska försvinna snabbar. Lägger du dig i hämmar det istället. Vi kan förstå känslor som moln på himlen, de kommer och de går.

  2. Undvik att vara experten som vet allt och berättar hur det ska vara. Motstå lusten att agera föreläsare. Vi har alla kommit olika långt på vår egen resa i livet och vi har olika erfarenheter. Använder du ett coachande förhållningssätt är uppgiften att hjälpa andra på sin resa men inte att de ska bli passagerare på din resa.

  3. Att vara för liten och intetsägande. Håll inte med i det du hör för att du är rädd för att stöta dig. Fråga dig själv vad du skulle vilja fråga men inte vågar. Sedan berättar du om detta. “Jag skulle vilja fråga dig en sak men jag tvekar för jag har en fantasi att du kommer bli upprörd och att det skulle kunna bli dålig stämning”.

  4. Vara stressad och forcerad. Du kanske har en upplevd förväntan att du måste visa resultat. Mentalisering och metakognition är en process som tar tid. Det går inte att jämställa med aktiviteter i projektledning som kan tidsättas. Vissa personer hanterar sin egen stress med att agera offensivt och forcerat. Det kan vara din egen stress men också en rigiditet du snappat upp från motparten. Oavsett orsak kommer det att påverka samtalet. Ta upp detta. “Jag noterar att det är något som händer i mig när vi sitter här. Det känns stressat och forcerat och jag har tankar kring förväntningar att vi ska åstadkomma saker för sakens skulle. Känner du samma sak? Vad handlar detta om?”


Ett coachande förhållningssätt är ett sätt som hanterar ledarskap genom att hjälpa andra att utvecklas. Det som händer när vi möter andra där de befinner sig istället för var vi befinner oss är att det väcker engagemang och motivation till liv. Det skapar förutsättningar för transparens i kommunikation och utvecklande relationer.


Coachande Ledarskap. Digital utbildning.

11 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla