AS_376858767_1600_501_K50.jpg

Recept på framgång

Recept på framgång

Den här kursen ger det generella receptet på framgång. Det vill säga svaret på frågan: Vad gör de som lyckas?

Sju steg till framgång 

  1. Hemligheten till extrema prestationer.

  2. Metoden för att lära sig vad som helst.

  3. Grit och hemligheten till uthållighet.

  4. 20 miles och vinnande rutiner.

  5. Smarta mål.

  6. Strategi och aktivitet.

  7. Ritualer för att hjälpa sig själv.​

Framgångsrecept

Det finns många framgångsrecept inom allt från sport, lärande, minnesteknik, samarbete, kommunikation, förhandling, musik och ledarskap för att nämna några områden. Det där känner du redan till. Men även om det finns recept lyckas endast ett fåtal där majoriteten misslyckas. 

 

Kastar in handduken

Anledningen till att mål inte nås handlar om att de flesta kastar in handduken. Generellt hoppar 99 av 100 av om ansträngningen är hög eller om lång uthållighet krävs. Du når visserligen mål snabbare om du lyckas göra rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid. Men den stora hemligheten till framgång handlar om att fortsätta.  

Receptet

Innehållet i den här utbildningen handlar om receptet hur du gör för att fortsätta istället för att kasta in handduken. Lösningen ligger inte i motivation, karaktär, att hitta rätt känsla eller självdisciplin. Lösningen är en kombination av automatisering, 80/20 regeln och vinnande perspektiv i förhållande till tid och strategi för uthållighet. 

Applicering

Efter du gått utbildningen och följt med i arbetsmaterialet kommer du med lätthet att se att detta är ett ramverk och ett förhållningssätt du kan applicera på vilket område som helst för att uppnå mål.

Performance Management

Under flera år var jag ansvarig för utbildning och process inom Performance Management på ett internationellt företag med över 20 000 anställda. Innehållet i den här utbildningen baserar sig på de viktigaste byggstenarna för prestation och presenterat utan corporate jargon som annars distraherar och försvårar lärande.

Fritt för vem som helst

Efter många års erfarenhet av utbildning och coachning av professionellt yrkesverksamma har jag haft möjligheten att personligen se positiva effekterna när klienter känner till och använder sig av receptet på framgång. Det har gjort mig övertygad att materialet inte skall vara begränsat till ett fåtal, därför är den här utbildningen fritt för vem som helst att ta del av.

 

 

Mycket nöje!

Magnus