Resursbank

Innehållet i resursbanken är under uppbyggnad. Berätta vad du ledar efter. Lägg dina förslag och önskemål i enkäten här. Lämna gärna din e-post så får du uppdatering när materialet finns tillgängligt. //ML

Checklista för partiskhet inför beslut.

Checklista för medvetna beslut.

Delegering.

Förklaring och processbeskrivning för stegvis delegering av ansvar och ägarskap till medarbetare.

Omvänd delegering, att leda en ambivalent ledare.

 

Test

Test. Extravert, ambivert eller introvert.

Testa om har en dragning åt att vara extravert, ambivert eller introvert. Få svar direkt. 20 frågor.

Test. Högkänslighet.

Testa om du har en sk högkänslig personlighet. Få svar direkt. 31 frågor.

Test. Psykisk hälsa.

Testa din psykiska hälsa. Få svar direkt. 12 frågor.