AS_376858767_1600_501_K50.jpg

Resursbank

Beteendeobservation och kommunikation

 

DISC-testet

Längre test ger högre reliabilitet.

 

Testet på 40 frågor ger en tydlig beteendeprofil och är lämpligt att använda om man är nyfiken på sin profil och vill ha ett snabbt svar. Testet på 80 frågor ger dig en tydlig beteendeprofil vilket har högre reliabilitet. Testet på 80 frågor rekommenderas i de fall DISC-resultat ska användas i samband med diskussioner, övningar och workshop.

DISC-test 40 frågor.

DISC-test 80 frågor.

 

Personlighet och karaktärsdrag

HSP 31 frågor.

Femfaktorsmodellen 44 frågor.

Femfaktorsmodellen 120 frågor.

 

Konflikt- och förhandlingsmönster

 

Konfliktmönster 40 frågor.

 

Kommunikation

Transaktionsanalys 61 frågor.

 

Psykisk hälsa

Stress och affektnivå 20 frågor.