top of page
AS_376858767_1600_501_K50.jpg

Samarbete, delegering och arbetsmiljö.

SDA. 1. Introduktion.
Spela video

Samarbete, delegering och arbetsmiljö

Delegering är väl inte så svårt kan man tänka, det handlar väl bara om att leda och fördela arbete och det är något som chefer håller på med, eller? 

 

Delegering är något som alla gör och den mesta delegeringen görs inte av chefer överhuvudtaget. Allt samarbete kan förstås som olika nivåer av delegering vilket även påverkar vår arbetsmiljö oavsett man är chef eller inte. 

 

Strukturerat samarbete

Hanterar vi samarbete tillsammans på ett strukturerat sätt kommer verksamheten att flyta smidigare, uppgifter görs på sätt, man undviker missförstånd och saker som faller mellan stolarna. Det är samtidigt ett fenomenalt sätt att hjälpa personer att lära sig, att växa och det skapar engagemang. 

 

Utbildning

Utbildning ger en samsyn, ett gemensamt språk och en gemensam mekanik att förhålla sig till. Samarbete och delegering är som en dans. Det går att lära sig dansen och den kan förbättras.

Upplägg

Innehållet i utbildningen är utvecklad och anpassad under lång tid. Utbildningen bygger på akademiska teorier och praktisk applicering. Den digitala utbildningen innebär att du jobbar i egen takt och bygger steg för steg dina färdigheter.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till alla anställda på en arbetsplats oavsett roll och nivå. 

Tid

Utbildningen är enkel att ta till sig tack vare sitt upplägg. Utbildningen innehåller sju stycken filmer och en arbetsbok med lika många kapitel och kan genomföras i ett sträck på under 60 minuter eller uppdelat över längre tid. Utbildningen passar bra att använda som underlag för gemensamma diskussionspunkter och utvecklingsaktiviteter för team och arbetsgrupper. 

bottom of page