top of page
AS_376858767_1600_501_K50.jpg

Samarbete, delegering och arbetsmiljö.

Samarbete, delegering & arbetsmiljö.
Samarbete, delegering & arbetsmiljö.
00:00
Spela video
SDA. 1. Introduktion.
00:00
Spela video
SDA. 2. Hur vi lär oss.
00:00
Spela video
SDA. 3. Delegering i praktiken.
06:08
Spela video
Karma.jpg

Samarbete, delegering och arbetsmiljö

Delegering är väl inte så svårt kan man tänka, det handlar väl bara om att leda och fördela arbete och det är något som chefer håller på med, eller? 

 

Delegering är något som alla gör och den mesta delegeringen görs inte av chefer överhuvudtaget. Allt samarbete kan förstås som olika nivåer av delegering vilket även påverkar vår arbetsmiljö oavsett man är chef eller inte. 

 

Strukturerat samarbete

Hanterar vi samarbete tillsammans på ett strukturerat sätt kommer verksamheten att flyta smidigare, uppgifter görs på sätt, man undviker missförstånd och saker som annars kan "faller mellan stolarna". Delegering skapar engagemang. Delegering är både ett fenomenalt bra sätt att hjälpa personer med funktionell kompetens och att samtidigt utvecklas som människa.  

 

Utbildning

Utbildning ger en samsyn, ett gemensamt språk och en gemensam mekanik att förhålla sig till. Samarbete och delegering är som en dans. Det går att lära sig dansen och den kan förbättras.

Upplägg

Innehållet i utbildningen är utvecklad och anpassad under lång tid. Utbildningen bygger på akademiska teorier och praktisk applicering. Den digitala utbildningen innebär att du jobbar i egen takt och bygger dina färdigheter steg för steg.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till alla anställda på en arbetsplats oavsett roll och nivå. 

Tid

Utbildningen är enkel att ta till sig tack vare sitt upplägg. Utbildningen innehåller sju stycken filmer och en arbetsbok med lika många kapitel och kan genomföras i en sittning (tid ca 60 minuter) eller uppdelat på fler tillfällen. Utbildningen passar bra att använda som underlag för gemensamma diskussionspunkter och utvecklingsaktiviteter för team och arbetsgrupper. 

Delegering som F2F-kurs

eKursen används som komplement i F2F kursen "Delegering", mer information om kursen hittar du i kurskalatogen (klicka på länk i sidrubriken för att öppna aktuell kurskatalog).  

bottom of page