AS_184043068_1200x800_K30.jpg

Survey
Hjälp oss att hjälpa dig!

Skräddarsydd lärande och utveckling

Vårt mål är att hjälpa dig på bästa sätt men vi behöver din hjälp.

 

  • Vilken typ av information, test, kurser och utbildningar vill du hitta på vår sida?

  • I vilken form vill du att lärandet ska vara paketerat: eKurser, F2F-kurser, pod, blogg, video etc?

  • Vad vill du att att vår kurser och utbildningar ska åstadkomma för typ av resultat för dig?

Motivationsgrupper

Vi drivs av olika motiv till att vilja lära och utveckla oss själv. Dessa motiv hör i huvudsak hemma i någon eller några av nedanstående fyra grupper:

  • Kontaktmotiv: Behovet av sällskap, umgänge och interaktion med andra. 

  • Prestationsmotiv: Behov att uppleva framgång och undvika fiasko. 

  • Aktivitetsmotiv: Tillfredsställa behovet av upplevelse och intellektuell nyfikenhet.

  • Neurotiska motiv: Behovet att förstå sig själv för att hantera medveten eller omedveten inre konflikt.  

Ofta är vår motivation till handling en samverkan av flera drivkrafter eller icke handling på grund av kolliderande intressen. 

Idag tillfredställer vårt material alla ovanstående grupper på samma gång. Men en utmaningen med ett generellt material är att hjälpen blir omständig istället för "to the point". Som ett led att åtgärda detta gör vi nu en översyn av innehållet av tjänsten. 

Vår ambition är att ständigt utvecklas för att bli bättre. I centrum för utveckling står du som besökare och användare. Det är dig vi vill hjälpa och därför betyder din återkoppling allt för oss.

 

Hur gör vi för att hjälpa dig på bästa sätt?

Lämna din återkoppling och tankar om hur vi gör för att hjälpa dig på bästa sätt.

 

Gratis test - Vilken personlighet är du?

Som tack för hjälpen ger vi access till gratis test. Testet är ett femfaktorstest och utgår från den sk femfaktorsteorin. Testet består av 44 frågor och tar ca 10 minuter att genomföra. Efter återkoppling länkas du automatiskt till testsida.

Återkoppling
Hjälp oss hjälpa dig
AS_376858767_1600_501_K50.jpg