AS_242955192_2500x568_K30.jpg

EFFEKTIVA TILLSAMMANS

EFFEKTIVT TILLSAMMANS

Vill du komma fram snabbt? Gå själv men vill du komma långt är enda vägen genom effektivt samarbete. Effektivt samarbete behöver inte vara en tillfällighet eller slump. Medveten teamutveckling gör grupper till team. Från misstänksamhet till tillit. Från medioker prestation till effektivitet.

 

I någon form av mekanisk mening kan ett effektivt team beskrivas som ett team där gemensamma mål uppnås, gärna på kort tid, till låg kostnad samt med hög kvalitet. Det säger dock inget om varken formen av samarbete, ledarskap, uppgift, individ eller mognad. Det finns mycket som behöver tas i beaktande för att hantera frågeställningen kring effektivitet, samarbete och ledarskap.

Gemensamma faktorer

Det finns vetenskapliga teorier kring grupputveckling som beskriver olika faser vilket en grupp utvecklas genom. Enkelt förklarat innebär det att ett team är olika effektiv beroende på vilken fas av sin utveckling de befinner sig i. En av dessa teorier är FIRO-teorin av William Schutz.

Ineffektiva team

En gemensam nämnare till allt dåligt samarbete är dålig kommunikation, aggressiva och offensiva beteenden, undflyende beteenden, misstänksamhet, passiv aggressivitet förklätt till ifrågasättande och egoism som leder till separation. Ett team med höga nivåer av dessa delar har mängder med försvarsbeteenden men få saker som naturligt väver personer samman.  

Teamutveckling

Teamutveckling innebär att medvetet utveckla en bättre förmåga till samarbete till skillnad från ad hoc utveckling. De faktorer som är mest betydelsefulla handlar om självmedvetenhet, kommunikation och tillit. Det är viktigt att kunna vara transparent men vanskligt i nya samarbeten. För hög nivå av initial rättframhet och transparens leder till klyftor, oenighet och svårlösta konflikter istället för samarbete. I takt med att självmedvetenhet ökar, relationer inom gruppen fördjupas leder det till att tillit etableras. En grupp som nått hit har då möjligheten till sk högt i tak och kan effektivt diskutera vad som bl.a. är rätt sak att göra på rätt sätt men även av vem, hur och när. Som team har de förmågan att ha tuffa samtal utan att det leder till försvarsbeteende och känslomässiga låsningar. Rättframhet tas då emot som en möjlighet till utveckling och något som leder till resultat och mål till skillnad från hot, skuldbeläggande och låsningar om det sker för tidigt.

Ledningsgrupper

Utveckling av ledningsgrupper har mycket gemensamt med utveckling av team men även en del som skiljer dem åt. I en ledningsgrupp kan det även finnas behov att se över styrningen av verksamheten i övrigt, operativa perspektiv, strategiskt och långsiktigt, kulturellt och påverkan på kultur och exempelvis arbetsmiljö.

Extern facilitering

Utveckling innebär delvis att medvetandegöra beteenden, även negativa försvarsbeteenden. Eftersom försvarsbeteenden är försvar kommer bäraren naturligt att skjuta ifrån sig, vanligen genom bortförklaringar och projiceringar. Det finns ofta inget eget driv att bryta igenom egna försvarsbeteenden. Försvar finns för att skydda mot upplevd oro och hot, av den anledningen behöver teamutveckling faciliteras och drivas.

Konfliktlösning

Om inslaget av konflikt är för högt i en grupp/team kommer upplägg för utvecklingsaktivitet även innefatta inslag av metoder kring konfliktlösning. Läs mer här om konfliktlösning här

Skräddarsydda lösningar för utveckling av ledningsgrupper och team. Ta kontakt för mer information.​